Chúa Bầu An Tây vương

11/04/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 304

 

         Nội dung cuốn sách gồm những điểm chính sau :

 

1. Hệ thống lại công cuộc "Phò Lê, diệt Mạc" theo thời gian của anh em, con cháu Chúa Bầu.

2. Giới thiệu các di tích thành nhà Bầu

3. Giới thiệu các ngôi Miếu, Đình, Đền, Nhà thờ các Chúa Bầu

4. Giới thiệu một số bài viết khảo cứu, tìm hiểu; những giai thoại, truyền thuyết về các Chúa Bầu.

 

        Với những nội dung chính trên, sách được chia làm bốn phần cơ bản :

- Phần thứ nhất : Bảy đời Chúa Bầu

- Phần thứ hai : Di tích thành Nhà Bầu

- Phần thứ ba : Đền, Miếu, Đình, Nhà thờ các Chúa Bầu

- Phần thứ tư : Phụ lục.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.