Thanh - Việt nghị hòa : Tiến trình công nhận triều đại Quang Trung

01/05/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ
Năm xuất bản: 2015
Kích thước:
Số trang: 388

 

"Trong tiến trình đàm phán, nhà Thanh đã dàn ra một vở kịch lớn để từ từ xóa đi nỗi nhục bại trận với nhiều tướng lãnh cao cấp tử thương. Vở kịch đó hoàn hảo đến nỗi nhiều sử gia Trung Hoa - cả đại lục lẫn Đài Loan - vẫn nhấn mạnh vào việc nước ta cầu hòa (mà họ gọi là khất hàng) được nhà Thanh chấp thuận mặc dù trên ngôn từ ngoại giao, cầu hòa không đồng nghĩa với khiếp nhược".

Nguyễn Duy Chính

 

Nội dung cuốn sách gồm sáu chương cơ bản :

- Chương I : Từ căng thẳng đến hòa hoãn

- Chương II : Công nhận Tây Sơn

- Chương III : Phái bộ Nguyễn Quang Hiển

- Chương IV : Đại lễ phong vương

- Chương V : Tái lập bang giao

- Chương VI : Thành quả bang giao

Kết luận.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.