Lê mạt sự ký : sự suy tàn của triều Lê cuối thế kỷ XVIII

01/05/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 15,5*23 cm
Số trang: 407

      

        Cuốn sách của tác giả Nguyễn Duy Chính đề cập đến sự suy tàn, sụp đổ của Lê triều cuối thế kỷ XVIII gồm 3 phần :

- Phần I : Lê Duy Kỳ (1766 - 1793) : Đáng thương hay đáng trách

- Phần II : Liệt phi Nguyễn Thị Kim (1765 - 1804) : người đàn bà bất hạnh

- Phần III : Lê Quýnh (1750 - 1805) tôi trung thời Lê mạt.

         Ngoài ra còn có Phụ lục giới thiệu Sắc dụ vua Tự Đức, di văn, hình ảnh...

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.