Bảo vệ chủ quyền và khai thác biển đảo Việt Nam 1975 - 2014

01/05/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Tổng hợp T.P Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16*24 cm
Số trang: 247

"Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam (1975 - 2014) là một cuốn sách chuyên khảo được tác giả nghiên cứu, biên soạn công phu, góp phần dựng lại bức tranh về lịch sử bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đa dạng và phức tạp. Những tư duy chiến lược quốc tế, đặc biệt là chiến lược về Biển Đông của Mỹ và Trung Quốc đã tác động to lớn đến công cuộc bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo của Việt Nam.

 

Nội dung cuốn sách kết cấu gồm ba chương như sau :

- Chương I : Điều kiện tự nhiên và tiềm năng biển đảo Việt Nam

- Chương II : Quá trình xác lập chủ quyền và những yếu tố chi phối hoạt động bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam.

- Chương III : Bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo Việt Nam (1975 - 2014).

Kết luận.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.