Đại Việt quốc thư

01/05/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 24 cm
Số trang: 408

Đại Việt quốc thư có nội dung độc nhất vô nhị chứa những công văn bí mật của vua Quang Trung trao đổi với Thanh triều và trát dụ gửi về nước cho Phan Văn Lân hay Nguyễn Quang Toản. Xuyên qua đó, chúng ta biết rằng đây là từ lệnh ủy thác cho Phan Huy Ích khi ông tháp tùng vua Quang Trung sang Trung Hoa.

 

Điểm đặc biệt nhất so với những tài liệu khác là Đại Việt quốc thư có đầy đủ chi tiết về việc tiếp đãi phái bộ Trung Hoa, kể cả những văn thư rất linh động về việc điều động, sắp xếp nghi lễ đủ để dựng lại mọi thủ tục có thể dùng làm khuôn mẫu ngoại giao cho những lần khác. Chính vì thế mà văn bản có những đặc điểm đáng tin cậy được ghi chép trước đời triều Nguyễn đã được dùng như tài liệu tham khảo chứ không phải ngẫu nhiên mà tồn tại

Nguyễn Duy Chính

 

         Đại Việt quốc thư bao gồm 6 tập chia ra như sau :

1. Văn thư nhà Thanh gửi nước ta

2. Văn thư nước ta trả lời

3. Việc cung đốn và tiếp đón sứ Thanh

4. Các sắp đặt quán dịch

5. Cung đốn ở quán dịch

6. Các văn thư trao đổi trong chuyến đi của vua Quang Trung

 

        Các tập 1, 2 và 6 bao gồm những quốc thư, công văn trao đổi giữa nước ta với Trung Hoa trong tiến trình tái lập bang giao, phong vương và chuyến đi của phái đoàn Quang Trung sang dự lễ Bát tuần khánh thọ vua Càn Long.

          Các tập 3, 4 và 5 là các nghi thức đón tiếp sứ thần nhà Thanh, các cung đốn ở công quán, dịch trạm.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.