Việt Nam trong lịch sử thế giới

14/06/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 17*24 cm
Số trang: 658

Cuốn sách tuyển chọn công bố các công trình nghiên cứu dưới dạng các bài viết chuyên đề của các thế hệ thầy - trò, các nhà khoa học đã và đang công tác ở Khoa lịch sử - trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học quốc gia Hà Nội. Nội dung cuốn sách chia làm ba phần cơ bản :

Phần I : Việt Nam trong tảng nền lịch sử - văn hóa khu vực

Phần II : Việt Nam và thế giới : Những tương đồng và dị biệt

Phần III : Việt Nam trong các mối quan hệ khu vực và thế giới.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.