Địa phương chí tỉnh Bắc Ninh qua tư liệu Hán Nôm

15/06/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2008
Kích thước:
Số trang: 668

"Địa phương chí tỉnh Bắc Ninh qua tư liệu Hán Nôm" là sưu tập tài liệu địa chí viết bằng chữ Hán, chữ Nôm về các địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh được đề cập trong tập sách này là đơn vị hành chính ở vào giai đoạn đầu triều Nguyễn, bao gồm các địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và một số huyện thuộc Hưng Yên, Hà Nội ngày nay. Nhìn chung, tư liệu địa dư Bắc Ninh khá phong phú, phản ánh nét đặc sắc lịch sử văn hóa xứ Kinh Bắc ngàn năm văn vật. Nhiều tập tục được ghi chép trong các tài liệu này hiện không còn, có phần xa lạ, thậm chí chỉ là lời truyền chưa hẳn đã chính xác nên cần được khảo sát cụ thể.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.