Lịch sử đô thị Việt Nam - tư liệu và nghiên cứu

15/06/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 606

Cuốn sách là tập hợp các công trình của nhiều nhà nghiên cứu sử học dưới dạng các bài viết thành các chuyên đề với các khía cạnh khác nhau về lịch sử đô thị Việt Nam. Nội dung cuốn sách chia làm năm phần cơ bản :

Phần I : Tư liệu và tiếp cận

Phần II : Chính trị - ngoại giao

Phần III : Kinh tế - xã hội

Phần IV : Văn hóa - tín ngưỡng

Phần V : Quản lý và quy hoạch đô thị.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.