Luận về các phái của người Trung Hoa và Đàng Ngoài

22/06/2017
Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 495

 

 Luận về các phái của người Trung Hoa và Đàng Ngoài (Opusculum de Sectis apud Sinenses et Tunkinenses) của nhà truyền giáo người Italy Adriano di St.Thecla được viết ở Đàng Ngoài năm 1750. 

 

Opusculum được viết bằng tiếng La tinh phổ thông với nhiều đoạn văn Hán - Việt chêm vào, và một số thành ngữ tiếng Việt bản địa không được viết bằng chữ bình dân như thường thấy (chữ Nôm) mà được viết bằng chữ La tinh hóa (chữ Quốc ngữ). Tác phẩm này bao gồm mọi tín ngưỡng đương thời mà Adriano di St. Thecla biết đến.  Bản thảo gồm 6 chương: Giới thiệu, Khổng giáo, Thần linh, Phía Thuật sĩ (tức Đạo giáo), Bói toán, Phật giáo, và Ki tô giáo. 

 

Đây là cuốn tư liệu độc đáo về tình trạng tôn giáo ở Đàng Ngoài và phần nào đó ở Trung Hoa qua cái nhìn của một giáo sĩ dòng Augustine Chân Đất, người đã trải qua gần 30 năm sống ở miền Bắc Việt Nam vào thế kỷ 18. 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.