Tập bản đồ hàng hải 1841 ở thư viện Đại học Yale

22/06/2017
Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 212

 

Đây là tập bản đồ thời Thanh được cất giữ ở Phòng lưu niệm Sterling thuộc hệ thống thư viện Đại học Yale, gồm 123 trang, trong đó 122 trang hình vẽ tiêu danh bằng chữ Hán, một trang biểu ghi của thư viện về xuất xứ tập bản đồ bằng tiếng Anh. Đây là tập bản đồ vẽ tay, không ghi tiêu đề, không ghi tên tác giả, toàn tập được vẽ bằng mực đen trên nền giấy tuyên chỉ, mỗi trang có kích thước khoảng 32x32 cm. Trên bản đồ, ngoài hình thể và địa danh còn có những dòng chữ ghi kèm nội dung nói rõ về khoảng cách, phương hướng giữa hai địa điểm, độ sâu gần bờ, xa bờ, hải đạo, bãi cát ven bờ... nhằm cung cấp cho người đọc kiến thức về hình dạng và tên gọi, đặc điểm của những đảo, hòn, mũi, bãi ngầm, dòng chảy, mức sóng, độ sâu, và cảnh mặt biển dọc theo chuyến hành trình. Bên cạnh đó còn cung cấp những thông tin chỉ dẫn cho các thuyền vào cảng lớn.

 

Bản đồ hàng hải năm 1841 cũng ghi nhận thêm một số địa danh mà các tư liệu trước đó chưa từng đề cập, ghi nhận một số địa điểm băng cách mô tả hình dạng mà không nêu tên.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.