Biển đảo Việt Nam: Lịch sử - Chủ quyền - Kinh tế - Văn hóa

22/06/2017
Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 742

 

Tạp chí Khoa học xã hội Đà Nẵng trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng. Nhân dịp kỉ niệm 7 năm thành lập Tạp chí (09.12.2009 - 09.12.2016) và tiến tới kỉ niệm 20 năm ngày thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Ban Biên tập Tạp chí Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng tuyển chọn 43 bài viết đặc sắc nhất về chủ đề biển đảo Việt Nam đã được đăng tải trên tạp chí để xuất bản thành sách: Biển đảo Việt Nam: Lịch sử - Chủ quyền - Kinh tế - Văn hóa.

 

Cuốn sách gồm 4 phần: Lịch sử và Chủ quyền; Thủy quân và Hải thương; Văn hóa và Tín ngưỡng; Bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.