Việt Nam thời dựng nước

22/06/2017
Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủ Dầu Một
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 495

 

Việt Nam thời dựng nước của Keith Weller Taylor được Nhà xuất bản California xuất bản năm 1983, là bản hiệu đính và mở rộng từ luận án Tiến sĩ của Keith Weller được bảo vệ ở trường Michigan (Hoa Kỳ) năm 1976. 

 

Ngoài phần giới thiệu và kết luận, cuốn sách có bảy chương tương ứng với sáu giai đoạn của quá trình dựng nước (từ thế kỷ VII trước Công nguyên đến thế kỷ X): Chương 1: Lạc hầu - những truyền thống sơ khai; Chương 2: Thời đại Hán - Việt; chương 3: Chủ nghĩa địa phương và sáu triều đại; chương 4: Ách đô hộ ở Việt Nam thế kỷ VI; chương 5: An Nam đô hộ phủ; chương 6: Cuộc đối đầu Đường - Việt; chương 7: Độc lập.

 

Nội dung cuốn sách trình bày xuyên suốt lịch sử Việt Nam từ thế kỷ VII TCN đến thế kỷ X. Tác giả đã sử dụng nguồn tư liệu phong phú gồm các tài liệu tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Việt nhằm phục dựng theo chiều lịch đại thời kỳ sơ khai của Lịch sử Việt Nam.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.