Các tiểu vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ

22/06/2017
Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 432

 

Nội dung cuốn sách gồm 4 chương: chương 1 trình bày Tổng quan về vương quốc Phù Nam; Chương 2 trình bày Tiểu quốc Na Phật Na; chương 3 trình bày tiểu quốc "Chinh phục từ đầm lầy"; chương 4 trình bày Tiểu quốc Cát Tiên; ngoài ra sách còn giới thiệu một số hình ảnh, di tích, di vật liên quan.

 

Đây là cuốn sách dựa trên hệ đề tài Các Tiểu quốc thuộc vương quốc Phù Nam do nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Công trình này góp thêm cứ liệu khẳng định vùng đất Nam Bộ thuộc chủ quyền Việt Nam. Đồng thời cũng làm rõ các vấn đề lịch sử - văn hóa liên quan đến diễn trình hình thành và phát triển cộng đồng cư dân Nam Bộ.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.