Thi Hương thời Nguyễn (qua hai trường thi Hà Nội và Nam Định)

25/07/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 420

       Như tên gọi của nó, trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát hai trường thi Hương lớn của miền Bắc là trường thi Hương Thăng Long – Hà Nội và trường Nam Định, cuốn sách đã trình bày, phân tích và luận giải nhiều khía cạnh, vấn đề khác nhau của thi Hương dưới thời Nguyễn.

 

       Sách được cấu trúc thành 4 chương theo lôgic chặt chẽ, trong đó chương 1 cung cấp một cái nhìn tổng thể quan về thi Hương thời Nguyễn làm cơ sở đi sâu vào các nội dung quan trọng nhất là các trường thi hương ở Thăng Long – Hà Nội (chương 2), ở Nam Định (chương 3). Lịch sử hình thành, biến đổi và hoạt động của mỗi trường thi được trình bày chi tiết, cụ thể nhằm tái hiện bức tranh thi Hương khu vực châu thổ sông Hồng…Bạn đọc sẽ thấy trong hai chương này những phân tích cụ thể về nội dung thi Hương, cách thức chấm thi, cách thức tuyển lựa quan trường, tỷ lệ đỗ Cử nhân theo độ tuổi, quê quán và việc bổ nhiệm những người đỗ đạt…Chương 4 với tiêu đề : Một số đặc điểm thi Hương thời Nguyễn, tác giả đưa ra nhiều nhận xét khách quan, đáng tin cậy và có nhiều điểm lý thú về thi Hương của triều đại cuối cùng trong lịch sử phong kiến Việt Nam và mối quan hệ của khoa cử với các vấn đề văn hóa, chính trị, xã hội.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.