Sa Huỳnh – Lâm Ấp – Chămpa thế kỷ 5 trước công nguyên đến thế kỷ 5 sau công nguyên (Một số vấn đề khảo cổ học)

25/07/2017
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 467

Nội dung cuốn sách kết cấu thành 4 chương cơ bản :

Chương 1 : Nền tảng tự nhiên – xã hội : những vấn đề nghiên cứu

Chương 2 : Bức khảm văn hóa Sa Huỳnh thời sơ sử

Chương 3 : Chămpa thời kỳ Lâm Ấp và sau Lâm Ấp

Chương 4 : Quá trình hình thành nhà nước sớm Sa Huỳnh – Lâm Ấp – Chămpa mười thế kỷ trước và sau công nguyên.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.