Lịch sử giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858

24/09/2020
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 614

 

Cuốn sách Lịch sử giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858, do PGS.TS Vũ Duy Mền chủ biên, cùng các tác gia là PGS.TS Trần Thị Vinh, TS. Nguyễn Hữu Tâm và một số cộng sự, được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2020, dày 614 trang, khổ 16 x 24cm. Ngoài Phần mở đầu, Thay lời kết và Phụ lục, sách gồm 6 chương. Chương 1. Giáo dục Nho học và Phật học ở Việt Nam trước thế kỷ X; Chương 2. Tổ chức giáo dục; Chương 3. Các khoa thi; Chương 4. Chính sách sử dụng đại khoa của nhà nước quân chủ; Chương 5. Những đóng góp của các vị đại khoa; Chương 6. Những tấm gương điển hình của thầy và trò. Qua nội dung trên, lần đầu tiên cho thấy một bức tranh toàn cảnh, trung thực về giáo dục và khoa cử Việt Nam thời trung đại (từ thế kỷ X đến năm 1858), trong đó có những nét phác thảo rất sinh động về Phật học, nhưng chủ yếu là Nho học. Những thành tựu và đóng góp to lớn của Phật học, Nho học đối với lịch sử, văn hóa dân tộc là không thể phủ nhận.                

 

Trân trọng giới thiệu cuốn sách tới đông đảo bạn đọc. 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.