Lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975

24/09/2020
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 405

 

Việt Nam là một quốc gia có truyền thống hiếu học, ngay từ buổi đầu dựng nghiệp, các vương triều Lý, Trần, Lê cùng các triều đại kế nghiệp sau này đều chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, đào tào và bồi dưỡng hiền tài, để coi đó mãi mãi là "nguyên khí của quốc gia". Đến thời đại Hồ Chí Minh, sự nghiệp đó tiếp tục được vun bồi để mong sao Việt Nam được "sánh vai với các cường quốc năm châu". Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, dù chiến tranh hay hòa bình, thì tinh thần hiếu học luôn được phát huy và đặc biệt hơn, chính sách chăm lo đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo luôn được xem là quốc sách.    

 

Phác dựng lại thành tựu khoa cử, giáo dục và đào tạo của Việt Nam trong hơn 1.000 năm qua, đã có nhiều công trình được xuất bản và giới thiệu đến bạn đọc. Tuy nhiên, để tập hợp thành một chủ đề có tính hệ thống chuyên sâu, thì vẫn cần có những nghiên cứu cụ thể. Trong những năm qua, Viện Sử học-Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã thực hiện chương trình nghiên cứu về lịch sử giáo dục từ thế kỷ X đến năm 2000, qua đó góp một cái nhìn hệ thống về lịch sử giáo dục Việt Nam.     

 

Cuốn sách Lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975, do Phó Giáo sư-Tiến sĩ Đinh Quang Hải (Chủ biên) và các cộng sự, là một phần trong chương trình khoa học mà Viện Sử học đã thực hiện. Cuốn sách được Nhà xuất bản Khoa học xã hội ấn hành năm 2020, đã đem đến một cái nhìn hệ thống sâu rộng về lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam, xen lẫn bối cảnh của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ác liệt. Cuốn sách gồm 6 chương, được các tác giả tập trung trình bày về: chủ trương của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục; thành tựu của giáo dục miền Bắc đạt được; những cuộc cải cách giáo dục được thực hiện đồng thời trong bối cảnh thời chiến; đến một nền giáo dục Việt Nam toàn diện từ Mầm non, Đại học và Trung học chuyên nghiệp; giáo dục ở miền xuôi và miền ngược... đã được trình bày đầy đủ trong công trình này. Bên cạnh việc kế thừa các kết quả nghiên cứu trước đó, thì các tác giả đã dày công sưu tầm, khai thác rất nhiều tư liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, đây là những tư liệu mới, tư liệu gộc, rất giá trị.

  

Cùng với các đầu sách khác trong chương trình nghiên cứu về lịch sử giáo dục của Viện Sử học đã và đang được xuất bản, hy vọng cuốn sách Lịch sử giáo dục miền Bắc Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975, sẽ góp phần đem đến cho bạn đọc một cái nhìn sâu rộng về lịch sử giáo dục Việt Nam trải qua hơn 1.000 năm. Hơn nữa, đó là cơ sở khoa học và thực tiễn để vận dụng vào xây dựng, tổ chức nền giáo dục Việt Nam hiện nay.

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.