Đại Nam quốc cương giới vựng biên

24/09/2020
Nhà xuất bản: Hà Nội
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 214

 

Cuốn sách Đại Nam quốc cương giới vựng biên, của tác giả Hoàng Hữu Xứng, (Vũ Thị Lan Anh và Vũ Việt Bằng dịch theo bản gốc chữ Hán của Viện Sử học), đã được Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2020, sách dày 214 trang. Nội dung sách gồm 7 quyền. Quyển 1: Tổng hợp về các sách; phủ Thừa Thiên thuộc Kinh sư; quyển 2: Tỉnh Quảng Trị; tỉnh Hà Tĩnh; tỉnh Thanh Hóa; quyển 3: Tỉnh Quảng Nam; tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên; tỉnh Khánh Hòa; tỉnh Bình Thuận; quyển 4: Tỉnh Bình Định; tỉnh Nam Định; tỉnh Hà Nội; tỉnh Bắc Ninh; tỉnh Hưng Yên; tỉnh Thái Nguyên; tỉnh Hải Dương; tỉnh Quảng Yên; quyển 5: Tỉnh Sơn Tây; tỉnh Hưng Hóa; tỉnh Tuyên Quang; tỉnh Lạng Sơn; tỉnh Cao Bằng; quyển 6: Tỉnh Biên Hòa; tỉnh Gia Định; tỉnh Định Tường; tỉnh An Giang; tỉnh Hà Tiên; thành Trấn Tây; quyển 7: Các thuyết giống, khác nhau về cương giới; phụ ghi thêm về các nước Xiêm La, Nam Chưởng, Cao Man; phụ khảo về Vạn Tượng, Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp.   

           

 Ngoài ra, ở thời điểm biên soạn sách, 6 tỉnh Nam Kỳ đã bị chiếm và thuộc quyền quản lý của thực dân pháp, cũng được Hoàng Hữu Xứng ghi chép kỹ càng. Ra đời cách ngày nay trên 130 năm, nhưng cuốn sách vẫn giữa nguyên tính thời sự. Trân trọng giới thiệu tới đông đảo bạn đọc.     

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.