Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc

24/09/2020
Nhà xuất bản: Tri thức
Năm xuất bản: 2020
Kích thước: 16 x 24 cm
Số trang: 479

 

Cuốn sách Trí thức Việt Nam trong tiến trình lịch sử dân tộc, của tác giả Nguyễn Văn Khánh, sách dày 479 trang, khổ 16 x 24cm do Nhà xuất bản Tri thức ấn hành năm 2020. Nội dung sách gồm 2 phần và 8 chương. Phần I, sách tập trung vào các nội dung: Khái niệm và một số quan điểm chung về trí thức (Chương I); Vài nét về tri thức Việt Nam dưới thời phong kiến (Chương II); Những biến đổi trong tầng lớp trí thức dân tộc dưới tác động của chính sách giáo dục Pháp (Chương III); Trí thức Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1930 (Chương IV); Trí thức Việt Nam trong phong trào giải phóng dân tộc (1930-1945) (Chương V); Trí thức Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) (Chương VI); Trí thức Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) (Chương VII); Trí thức Việt Nam trong thời kỳ đổi mới đất nước (Chương VIII). Phần II: Một số gương mặt tiêu biểu của trí thức Việt Nam, sách giới thiệu 238 gương mặt trí thức và chia ra 3 lĩnh vực, cụ thể là: Chính trị, quân sự và ngoại giao; Khoa học, giáo dục và công nghệ; Văn hóa, văn học và nghệ thuật.    

 

Lần đầu cuốn sách được xuất bản vào năm 2016, trong lần tái bản này, tác giả đã bổ sung và sửa chữa để cuốn sách thêm hoàn chỉnh. Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.