Ở Bắc Kỳ 1883 – 1885

19/12/2021
Nhà xuất bản: Nxb Thế giới, MaiHabooks
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 574

          Ở Bắc Kỳ 1883 – 1885 là một tác phẩm lịch sử khá chân thực về tình hình chiến sự tại chiến trường Bắc Kỳ từ năm 1883 đến năm 1885. Phần lớn các trang viết trong tác phẩm là tập hợp các báo cáo chiến trường, các tường thuật chi tiết từ báo chí đương thời, nhật ký trực tiếp về các trận đánh chủ yếu ở Bắc Kỳ và Trung Hoa, mở màn là trận Thuận An (1883) tại Huế và kết thúc là cái chết của Phó đô đốc Courbet trên soái hạm Bayard tại Mã Công – Đài Loan (1885). Những trận đánh khốc liệt trong tác phẩm được mô tả chi tiết và đây là những sử liệu tốt nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu lịch sử của bạn đọc về giai đoạn này. Thông qua tác phẩm, chúng ta được biết thêm lý lịch trích ngang của các nhân vật nổi tiếng người Pháp; nắm rõ đường hành quân từng chiến dịch của người Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Quốc; những mô tả địa hình, địa vật, cảnh quan giúp người đọc nắm được các khu vực xảy ra các trận chiến; đặc biệt là các mô tả về hệ thống đồn lũy, công sự ở Bắc Kỳ và Trung Quốc.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.