Lịch sử Hải Phòng

05/03/2022
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 1

Lịch sử Hải Phòng là bộ sách thông sử, trình bày có hệ thống toàn bộ lịch sử Hải Phòng gần 2 vạn năm kể từ khi có dấu tích của con người xuất hiện cho đến năm 2020. Bộ sách bao gồm 4 tập: 

Tập 1: Từ thời nguyên thủy đến năm 938

Tập 2: Từ năm 938 đến năm 1888

Tập 3: Từ năm 1888 đến năm 1955

Tập 4: Từ năm 1955 đến năm 2020

 

        Với 4 tập sách với gần 2000 trang cùng nhiều hình ảnh minh họa, hình thức đẹp, nội dung sâu sắc, ý nghĩa, bộ sách thật sự làm nổi bật và phản ánh khá đầy đủ, khách quan, chân thực giá trị lịch sử đặc sắc của thành phố cảng. 

 

      Sách có giá trị phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào, mong muốn phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ người Hải Phòng nói riêng, người Việt Nam nói chung trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và đóng góp nguồn tư liệu quý vào lịch sử Việt Nam. 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.