Địa chí Hoài Đức

05/03/2022
Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 1

Địa chí Hoài Đức là bộ sách quý có giá trị như một bách khoa thư tổng hợp về huyện Hoài Đức. Bộ sách chia làm 2 tập với tổng số gần 1.500 trang khổ lớn, trình bày khá toàn diện về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, dân cư, truyền thống lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, những tiềm năng, thế mạnh, những khó khăn, thách thức của Hoài Đức hiện nay và những năm tới. 

 

Là một công trình khoa học tổng hợp có quy mô lớn nhất của huyện, Địa chí Hoài Đức cung cấp cho cán bộ, nhân dân trong huyện một khối tri thức đồ sộ, có hệ thống về quá trình hình thành, vận động và phát triển của huyện Hoài Đứ, góp phàn nâng cao hiểu biết, niềm tự hào về quê hương giàu truyền thống văn hóa và cách mạng này. Đồng thời, bộ sách cũng giúp cho các nhà lãnh đạo địa phương hiểu rõ những tiềm năng, lợi thế trong tương quan so sánh với các quận, huyện khác của Thủ đô Hà Nội và với những địa phương khác để hoạch định chiến lược phát triển của huyện trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.