Việt Nam thế kỷ X: những mảnh vỡ lịch sử

19/07/2022
Nhà xuất bản: Nxb Đại học Sư phạm
Năm xuất bản: 2019
Kích thước:
Số trang: 439

       Cuốn sách Việt Nam thế kỉ X: Những mảnh vỡ lịch sử là tập hợp (có cập nhật, bổ sung) một số bài nghiên cứu mới hoặc đã được đăng ở một số tạp chí của TS. Trần Trọng Dương. Tác phẩm bao gồm “những mảnh vỡ lịch sử” gắn với các nhân vật, sự kiện và địa danh…của “Việt Nam thế kỉ X”.

       Tuy chỉ tập trung vào một giai đoạn tương đối ngắn – thế kỷ X – so với cả chiều dài lịch sử của Việt Nam, tác giả Trần Trọng Kim đã nêu lên ba chủ điểm lịch sử mà từ trước tới nay vẫn là những vấn đề chưa có giải đáp chính thức:

  • Mốc thời gian được định nghĩa cho sự khởi đầu nền tự chủ
  • Tình hình chuyển hóa từ mô hình địa phương rời rạc sang mô hình nhà nước tập quyền
  • Sự hiện diện của văn hóa Phật giáo trong hệ thống chính trị mới.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.