Việt kiều tại các xứ lân bang

19/07/2022
Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới, tạp chí Xưa và nay
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 249

        Việt kiều là tên gọi chung nói về một bộ phận người Việt Nam đang sống, định cư và làm việc ở nước ngoài. Ngày nay phần lớn Việt kiều ở các nước có đời sống ổn định, được duy trì phát triển qua nhiều thế hệ và có mặt khắp mọi nơi trên toàn thế giới. Một số bộ phận Việt kiều thành công nơi xứ người đã có nhiều đóng góp, gắn bó máu thịt với cộng đồng người Việt trong nước.

       Lịch sử Việt Nam vào cuối thế kỷ XX đã ghi nhận, đất nước vào những năm tháng mất chủ quyền vào tay người Pháp, từng có nhiều thế hệ người Việt Nam sinh sống ở 3 nước Thái Lan, Miên, Lào. Cộng đồng những Việt kiều này đã âm thầm tạo một thế đứng, một sự “hiện diện” của Việt Nam tại xứ sở các lân bang. Số người Việt sang lập nghiệp tại các lân bang khi nào, cuộc sống của họ ra sao, được tổ chức như thế nào? Có lẽ ít được chính quyền lúc bấy giờ thực sự quan tâm tới số phận cũng như sứ mạng của các kiều bào ấy.

        Để ghi nhận những vấn đề lịch sử của kiều bào ta tại các nước Thái Lan, Miên, Lào, tập san Sử Địa (do nhóm giáo sư Đại học Sư phạm Sài Gòn chủ trương), năm 1966 đã tổ chức xuất bản số “Đặc khảo về Việt kiều tại các xứ lân bang”. Nội dung số đặc khảo gồm những bài khảo cứu dưới khía cạnh địa lý, lịch sử nhân văn…trong bối cảnh thực dân Pháp áp dụng chính sách chia rẽ dân tộc ở các nước trên bán đảo Đông Dương.

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.