Ở Bắc Kỳ 1883 – 1885 (19/12/2021)

Nhà xuất bản: Nxb Thế giới, MaiHabooks
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 574

Lịch sử tỉnh Hưng Yên (19/12/2021)

Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 1

Các rào cản về thể chế kinh tế đối với phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam (19/12/2021)

Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 1

Tài nguyên, môi trường và chủ quyền biển, đảo Việt Nam (19/12/2021)

Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 436

Ngoại giao cường quốc tầm trung: Lý thuyết, thực tiễn quốc tế và hàm ý cho Việt Nam (19/12/2021)

Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 368

Chính sách đối ngoại Mỹ : tiếp cận từ thuyết hiện thực mới và trường hợp Việt Nam sau khi bình thường hóa quan hệ đến nay (19/12/2021)

Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 354

Bảo tồn và phát triển làng nghề trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở Nam Bộ (19/12/2021)

Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội
Năm xuất bản: 2018
Kích thước:
Số trang: 259

Hoạt động khuyến học ở Việt Nam thời quân chủ (19/12/2021)

Nhà xuất bản: Nxb Hội nhà văn
Năm xuất bản: 2021
Kích thước: 24 cm
Số trang: 453

70 năm quan hệ Việt – Nga và đôi điều về nước Nga (19/12/2021)

Nhà xuất bản: Nxb Chính trị Quốc gia Sự thật
Năm xuất bản: 2020
Kích thước:
Số trang: 207

Hương ước làng công giáo vùng đồng bằng sông Hồng: lịch sử và hiện tại. (19/12/2021)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Truongphuongbooks
Năm xuất bản: 2021
Kích thước:
Số trang: 415

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.