Luận về các phái của người Trung Hoa và Đàng Ngoài (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Thế Giới
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 495

Tập bản đồ hàng hải 1841 ở thư viện Đại học Yale (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 212

Biển đảo Việt Nam: Lịch sử - Chủ quyền - Kinh tế - Văn hóa (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Văn hóa - Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 742

Việt Nam thời dựng nước (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Trường Đại học Thủ Dầu Một
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 495

Các tiểu vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 432

Thuyền buồm Đông Dương (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Trẻ
Năm xuất bản: 2015
Kích thước: 19*26 cm
Số trang: 212

Việt - Thanh chiến dịch (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 24 cm
Số trang: 544

Đại Việt quốc thư (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 24 cm
Số trang: 408

Đàng Trong thời Chúa Nguyễn (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Hội nhà văn
Năm xuất bản: 2016
Kích thước: 23,5 cm
Số trang: 224

Lịch sử Việt Nam truyền thống và hiện đại (01/05/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
Năm xuất bản: 2014
Kích thước: 16*24 cm
Số trang: 552

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.