Quốc triều hình luật (28/09/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2017
Kích thước:
Số trang: 1

Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ và Nga đối với Việt Nam thời kỳ sau Chiến tranh lạnh (28/09/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự Thật
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 1

Dương sự thủy mạt/ sử ký thời Nguyễn (28/09/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 281

Quá trình khai phá, xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (25/07/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 384

Về các tổng thống Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (25/07/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 616

Xiêm La quốc lộ trình tập lục (giao thông thủy bộ Việt – Xiêm năm 1810) (25/07/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Văn hóa - văn nghệ
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 256

Đông Dương ngày ấy (1898 – 1908) (25/07/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thanh Niên
Năm xuất bản: 2000
Kích thước:
Số trang: 302

Thi Hương thời Nguyễn (qua hai trường thi Hà Nội và Nam Định) (25/07/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 420

Sa Huỳnh – Lâm Ấp – Chămpa thế kỷ 5 trước công nguyên đến thế kỷ 5 sau công nguyên (Một số vấn đề khảo cổ học) (25/07/2017)

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Thế giới
Năm xuất bản: 2016
Kích thước:
Số trang: 467

Các tiểu vương quốc Phù Nam ở Nam Bộ (22/06/2017)

Nhà xuất bản: Thành phố Hồ Chí Minh
Năm xuất bản: 2017
Kích thước: 16x24 cm
Số trang: 432

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.