Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (08/10/2012)

Hướng dẫn cách gửi bài viết cho tòa soạn và đặt mua Tạp chí Nghiên cứu lịch sử

Giới thiệu (11/09/2012)

Vào tháng 6-1954, Tập san Văn Sử Địa chính thức ra mắt bạn đọc số đầu tiên. Đến tháng 3-1959, để phục vụ kịp thời thực tiễn của đất nước trong giai đoạn mới, cũng như đáp ứng nhu cầu tăng cường phát triển và mở rộng vai trò của khoa học xã hội, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử mà tiền thân của nó là Tập san Văn Sử Địa bắt đầu được ấn hành.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.