Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2016 (11/04/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Kim-Phạm Văn Thủy, Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Văn Anh, Lê Cung-Trần Thị Đông Thi, Vũ Quang Hiển, Vũ Đức Liêm, Võ Thị Hoài Thương

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2015 (25/01/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2015 có các bài viết của các tác giả: Nguyễn Minh Tường, Trần Thị Vinh, Lê Thị An Hòa, Nguyễn Thị Hoài Phương, Đặng Thị Vân Chi, Nguyễn Duy Thụy, Makar A. Taran, Dương Văn Huy.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2015 (21/12/2015)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2015 có các bài viết của các tác giả Trương Tấn Sang, Nguyễn Văn Khánh-Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Thu Hiền, Vũ Duy Mền, Nguyễn Duy Phương, Lê Thị Thảo, Nguyễn Thúy Quỳnh, Phạm Thị Hồng Hà, Văn Ngọc Thành-Phạm Xuân Công

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2015 (27/11/2015)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2015 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Hữu Mùi, Dương Hà Hiếu, Nguyễn Thị Bình, Phạm Thị Vượng, Dương Tô Quốc Thái, Đặng Đình Quý, Vũ Thị Thu Giang, Nguyễn Thừa Hỷ, Trần Thị Vinh.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2015 (29/10/2015)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2015 có các bài viết của các tác giả Vũ Dương Ninh, Nguyễn Minh Tường, Ngô Minh Hiệp-Nguyễn Thị Xuân Hằng, Lê Cung-Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn, Huỳnh Thị Anh Vân, Đào Phương Chi

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2015 (23/09/2015)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2015 có các bài viết của các tác giả Phạm Xuân Nam, Nguyễn Văn Khánh-Trần Viết Nghĩa, Đinh Quang Hải, Phạm Hồng Chương, Nguyễn Văn Nhật, Nguyễn Đức Minh-Lê Thương Huyền, Nguyễn Ngọc Cơ, Nguyễn Quốc Tuấn, Võ Kim Cương.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 7 năm 2015 (08/08/2015)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 7 năm 2015 có các bài viết của các tác giả Đặng Đình Quý, Trần Thị Thu Lương, Tạ Thị Thúy, Đàm Thị Uyên - Trần Thị Thanh Xuyên, Đặng Như Thường, Đỗ Minh Tứ, Đào Đức Thuận, Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Xuân Cường.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 6 năm 2015 (06/07/2015)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 6 năm 2015 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Minh Tường, Trịnh Thị Hà, Hà Thị Thu Thủy-Nguyễn Thị Lan Phương, Mai Thị Thanh Nga, Trần Thị Thanh Vân, Văn Ngọc Thành-Hoàng Thị Nga.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 5 năm 2015 (08/06/2015)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 5 năm 2015 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Minh Tường, Nguyễn Hữu Tâm, Dương Hà Hiếu, Bùi Văn Hào, Nguyễn Đình Lê, Hoàng Khắc Đạm, Trần Thiện Thanh, Nguyễn Như Thuần.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 4 năm 2015 (04/05/2015)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2015 có các bài viết của các tác giả Bùi Đình Thanh, Đinh Quang Hải, Hồ Sơn Đài, Ngô Đăng Tri- Ngô Minh Hiệp, Vũ Quang Hiển, Nguyễn Hữu Nguyên, Võ Kim Cương, Đào Tuấn Thành

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.