Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 3 năm 2015 (20/04/2015)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2015 có các bài viết của các tác giả Trần Thị Vinh, Nguyễn Thái Yên Hương, Nguyễn Thị Phương Chi, Phan Phương Thảo- Đỗ Thị Tám, Trần Thị Phương Hoa, Đỗ Thị Thanh Loan, Mai Văn Tùng, Đào Thị Diến

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 2 năm 2015 (26/03/2015)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 2 năm 2015 có các bài viết của các tác giả: Lê Hồng Anh, Nguyễn Minh Tường, Nguyễn Mạnh Dũng, Lưu Thị Tuyết Vân, Lê Văn Cử, Lê Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Đức Nhuệ, Vũ Dương Ninh.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 1 năm 2015 (02/03/2015)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 1 năm 2015 có các bài viết của các tác giả: Phạm Xuân Nam, Nguyễn Văn Khánh, Trần Thị Vinh, Đàm Thị Uyên-Chu Thu Hương, Tạ Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Nguyễn Văn Nhật, Lê Đình Trọng, Chương Thâu.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 12 năm 2014 (20/01/2015)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 12 năm 2014 có các bài viết của các tác giả: Phạm Hồng Tung, Ngô Vũ Hải Hằng, Hồ Châu, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Bùi Thị Hà, Lê Xuân Thông, Đinh Văn Tuấn-Nguyễn Vinh Quang, Phạm Quang Minh.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2014 (02/01/2015)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2014 có các bài viết của các tác giả: Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Cơ-Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Thị Hải Đường, Nguyễn Thúy Quỳnh, Hoàng Thị Hải Yến, Phan Thị Anh Thư, Phạm Lê Huy, Vũ Dương Ninh

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 10 năm 2014 (19/11/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 10 năm 2014 có các bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải, Nguyễn Văn Khánh, Lê Thành Lân, Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Thành Lương, Phạm Thị Tuyết, Phạm Lê Huy, Nguyễn Văn Hưng.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 9 năm 2014 (08/10/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 9 năm 2014 có các bài viết của các tác giả Lương Ninh, Nguyễn Thu Hiền, Đào Thu Vân, Phạm Quang Hoan-Trần Hồng Thu, Trần Đăng Kế, Lương Thị Hồng, Đào Đức Thuận, Nguyễn Thanh Minh.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 8 năm 2014 (06/09/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 8 năm 2014 có các bài viết của các tác giả: Phan Huy Lê, Đàm Thị Uyên-Nguyễn Thị Trang, Tạ Thị Thúy, Dương Văn Khoa, Đặng Đình Quý, Lưu Anh Rô, Lê Trung Dũng, Nguyễn Văn Hiệp.

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 7 năm 2014 (21/08/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 7 năm 2014 gồm các bài viết của các tác giả Phan Huy Lê, Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Bình, Trần Đức Anh Sơn, Lưu Trang, Trần thiện Thanh

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 6 năm 2014 (21/07/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 6 năm 2014 có các bài viết của các tác giả Trịnh Khắc Mạnh, Lưu Anh Rô, Nguyễn Hữu Đạo, Đào Phương Chi, Phạm Thị Ngọc Thu, Nguyễn Duy Bính, Huỳnh Bá Lộc, Trần Viết Nghĩa, Phạm Thị Hồng Hà, Trần Thiện Thanh, Đào Thị Diến

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.