Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 7 năm 2014 (21/08/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 7 năm 2014 gồm các bài viết của các tác giả Phan Huy Lê, Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Thị Bình, Trần Đức Anh Sơn, Lưu Trang, Trần thiện Thanh

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 6 năm 2014 (21/07/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 6 năm 2014 có các bài viết của các tác giả Trịnh Khắc Mạnh, Lưu Anh Rô, Nguyễn Hữu Đạo, Đào Phương Chi, Phạm Thị Ngọc Thu, Nguyễn Duy Bính, Huỳnh Bá Lộc, Trần Viết Nghĩa, Phạm Thị Hồng Hà, Trần Thiện Thanh, Đào Thị Diến

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 5 năm 2014 (16/06/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 5 năm 2014 gồm các bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Kim, Nguyễn Mạnh Dũng, Đàm Thị UYên-Lục Thị Thùy, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Biện Thị Hoàng Ngọc, Nguyễn Hồng Vân, Nguyễn Thái Yên Hương

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 4 năm 2014 (15/06/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 4 năm 2014 gồm các bài viết của các tác giả: Bùi Đình Thanh, ALain Ruscio, Phạm Xuân Nam, Nguyễn Văn Nhật, Ngô Vương Anh, Đinh Quang Hải, Anatoly Sokolov, Võ Kim Cương, Nguyễn Ngọc Mão, Nguyễn Văn Lịch

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 3 năm 2014 (23/04/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 3 năm 2014 gồm các bài viết của các tác giả: Lê Thị Liên, Lê Quang Diệm, Đinh Quang Hải, Lê Tùng Lâm, Đinh Thị thùy Hiên, Nguyễn Lan Dung, Hoàng Thanh Tú

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 2 năm 2014 (22/04/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 2 năm 2014 gồm các bài viết của các tác giả: Vũ Dương Ninh, Hoàng Văn Tuấn, Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Lục Gia, Nguyễn Văn Hiệp, Bùi Văn Hào

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 1 năm 2014 (21/04/2014)

Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 1 năm 2014 gồm các bài viết của các tác giả: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Thắng, Đinh Văn Tuấn, Nguyễn Đức Hòa, Lê Thanh Thủy, Nguyễn Văn Ninh-Nguyễn Thị Thương, Hương Nao, Nguyễn Văn Hưng

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2013 (13/02/2014)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2013 có các bài viết của các tác giả Tạ Thị Thúy, Hoàng Anh Tuấn, Trần Thị Phương Hoa, Markov D.E, Nguyễn Hoàng Giáp-Nguyễn Đức Toàn, Nguyễn Đức Nhuệ, Đoàn Thị Hương.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2013 (06/01/2014)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2013 có các bài viết của các tác giả Lương Ninh, Nguyễn Thị Phương Chi, Hà Mạnh Khoa, Lê Trung Dũng, Nguyễn Thị Lệ Hà, Hồ Hải Hưng, Nguyễn Thái Yên Hương, Vũ Thị Thu Giang.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2013 (25/11/2013)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2013 có các bài viết của các tác giả Phan Huy Lê, Nguyễn Văn Nhật, Văn Tạo, Trần Đức Cường, Võ Kim Cương, Nguyễn Ngọc Mão, Đinh Quang Hải, Nguyễn Đức Nhuệ, Phạm Thị Quế Liên

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.