Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2017 (08/06/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải; Nguyễn Văn Kim; Trần Thị Thanh Huyền; Kiều Lê Công Sơn; Tô Ngọc Hằng; Nhầm Thị Lý; Trần Thị Vinh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2017 (06/05/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Yoshikama Kazuki; Bùi Văn Huỳnh; Lê Đức Hoàng; Bùi Mạnh Thắng; Đào Đức Thuận; Phan Thị Anh Thư; Lê Đình Trọng; Lê Sơn; Hoàng Nguyệt

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2017 (11/04/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Hà Minh Hông; Chu Xuân Giao; Phan Ngọc Huyền; Nguyễn Minh Tường; Phạm Hồng Tung - Nguyễn Quang Liệu; Trương Thị Dương; Phạm Văn Thủy; Võ Minh Tập

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2017 (10/03/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2017 có các bài viết của các tác giả: Phạm Quốc Quân; Đàm Thị Uyên - Cao Thị Nhung; Nguyễn Thị Dương; Nguyễn Văn Khánh - Nguyễn Kim Dung; Nguyễn Duy Bính - Nguyễn Thị Huệ; Lương Thị Hồng; Nguyễn Mạnh Dũng; Lư Vĩ An

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2016 (06/03/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2016 có các bài viết của các tác giả: Nguyễn Thái Yên Hương; Nguyễn Thế Trung; Ngô Văn Minh; Trần Thị Phương Hoa – Cù Thị Dung; Nguyễn Thúy Quỳnh; Lê Cung; Hoàng Hải Hà – Lê Hoàng Linh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2016 (16/01/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2016 có các bài viết của các tác giả: Bài phát biểu của GS.TS Trần Đại Quang; Đào Thị Diến; Nguyễn Văn Thưởng; Kiều Lê Công Sơn; Trần Thị Thu Hương-Phạm Đức Kiên; Ngô Văn Hà; Nguyễn Duy Thụy; Lê Tiến Công; Vũ Dương Ninh; Nguyễn Văn Kim

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2016 (01/12/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2016 có các bài viết của các tác giả G.M.LOKSHIN, Lê Trung Dũng, Đinh Tiến Hiếu, Nguyễn Thụy Phương, Nguyễn Thị Hạnh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2016 (25/11/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Nguyễn Thị Phương Chi, Lê Thị An Hòa, Nguyễn Thị Thu Thủy - Nguyễn Thị Nga, Phạm Thị Tuyết, Trần Hữu Thắng, Phạm Thị Hồng Hà, Nguyễn Dương Đỗ Quyên, Lê Sơn, Đổng Thành Danh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2016 (02/11/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2016 có các bài viết của các tác giả Hoàng Khắc Nam, Đinh Thị Hải Đường, Nguyễn Thị Thu Thủy-Nguyễn Thị Nga, Trần Hồng Nhung, Tống Thanh Bình, Bùi Đình Thanh, Nguyễn Phùng Tám-Zhang Lu Jia

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2016 (20/09/2016)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2016 có bài viết của các tác giả Phan Huy Lê, Đinh Đức Tiến, Ngô Văn Cường, Vũ Duy Mền-Nguyễn Hữu Tâm, Lương Thị Hồng, Đinh Quang Hải, Lê Sơn, Trần Thị Vinh

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.