Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

08/10/2012
Hướng dẫn cách gửi bài viết cho tòa soạn và đặt mua Tạp chí Nghiên cứu lịch sử

Để nâng cao chất lượng và hình thức Tạp chí theo hướng quy chuẩn và hiện đại, Tạp chí rất mong các cộng tác viên gửi bài theo thể lệ sau đây:  

 

- Bài viết được soạn trên máy vi tính, gửi theo bản tóm tắt tiếng Việt (hoặc tiếng Anh).

  

- Bài viết được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo, tác giả (học hàm, học vị), tóm tắt, nội dung bài báo, tài liệu tham khảo. Cuối trang nhất ghi đầy đủ địa chỉ cơ quan, E-mail, số điện thoại của tác giả.    

  

- Chú thích tài liệu được đánh số theo thứ tự xuất hiện trong bài báo theo quy cách sau:

 

+ Đối với các tài liệu là bài tạp chí: tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí (in nghiêng), tập, năm xuất bản (để trong ngoặc đơn), số trang. Thí dụ:

 

         (1). Shawn McHale, "Texts and Bodies: Refashioning the Disturbing Past of Tran Vietnam (1225-1400)", Journal of  Economic and Social History of the Orient, No.42, Vol.4, (1999), pp. 495-516.  

 

+ Đối với các tài liệu là sách: tên tác giả, tên sách (in nghiêng), nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang. Thí dụ:

 

            (1). Đào Duy Anh: Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1964, tr. 38.

 

   - Toà soạn không trả lại bản thảo nếu bài không được đăng.

 

   - Bài viết gửi qua đường bưu điện hoặc qua E-mail theo địa chỉ:

 

                  Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử  

                  38 phố Hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội                

                  Tel.: 04. 38 212 569

                  E-mail: tapchincls@gmail.com     


Thông báo

 

Theo quy định về thuế thu nhập cá nhân, đề nghị tác giả hoặc đồng tác giả khi gửi bài kèm theo các thông tin sau:   

- Họ tên tác giả (đồng tác giả)

- Mã số thuế (nếu có)

- Số CMT (hộ chiếu), ngày cấp, nơi cấp

- Địa chỉ liên hệ   

Nhằm đáp ứng nhu cầu của độc giả, Tạp chí NCLS xin thông báo địa điểm phát hành Tạp chí ngoài các bưu điện trong cả nước:

- Tại Hà Nội:                   38 phố hàng Chuối, quận Hai Bà Trưng,           ĐT: 04. 38 212 569

- Tại Tp. Hồ Chí Minh:   181 Đề Thám, phường Phạm Ngũ Lão, quận I, ĐT: 08. 38 386 197

 

Tòa soạn

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.