Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 12 năm 2022 (11/12/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 12 năm 2022, có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Kim, Chu Xuân Giao, Hoàng Văn Tuấn, Dương Hà Hiếu, Nguyễn Trung Triều, Võ Nguyên Phong.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2022 (09/12/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 11 năm 2022, có bài viết của các tác giả sau: Lê Trung Dũng, Ngô Vũ Hải Hằng, Vũ Đường Luân, Nguyễn Thị Hải, Đinh Văn Viễn, Phạm Quang Ái, Nguyễn Văn Giác.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2022 (12/11/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 10 năm 2022, có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Đình Lê, Dương Văn Huy, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hạnh-Trần Xuân Trí, Dương Thanh Mừng, Lê Thị Thu Hằng, Võ Hùng.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2022 (10/10/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử sô 9 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Khánh, Đỗ Trường Giang, Trương Anh Thuận - Nguyễn Ngọc Đoàn, Mai Thị Huyền, Vũ Thị Xuyến, Trần Ngọc Dũng - Văn Ngọc Thành, Nguyễn Thu Hạnh.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2022 (10/09/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 8 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Vũ Duy Mền, Phạm Đức Thành Dũng, Hồ Châu, Lương Thị Hồng, Phạm Thị Vượng, Phan Đăng Thuận.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2022 (12/08/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 7 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Cảnh Huệ, Nguyễn Công Thành, Phạm Minh Đức, Trần Xuân Hùng-Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Thị Dung Huyền, Gerhard Feldbauer.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2022 (09/07/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Tống Văn Lợi, Trần Thị Phương Hoa, Đỗ Mạnh Cường, Trịnh Thị Mai Linh, Đinh Tiến Hiếu, Nguyễn Vũ Kỳ, Nguyễn Thanh Tuyền.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2022 (08/06/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 5 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Trần Thị Vinh, Đặng Ngọc Hà, Nguyễn Đình Cơ, Đinh Thị Thùy Hiên, Trương Thị Phương, Lê Văn Cử, Vũ Thị Thu Giang.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2022 (06/05/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 4 - 2022 có các bài viết của các tác giả sau: Đinh Quang Hải, Trần Thị Vinh, Võ Văn Sen-Võ Phúc Toàn, Lưu Văn Quyết-Lê Quang Cần, Trần Thuận, Nguyễn Quốc Sinh, Trương Thị Hải.

Tap chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2022 (08/04/2022)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 3 - 2022 có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Khánh, Trương Thúy Trinh, Nguyễn Tùng Lĩnh, Lư Vĩ An, Trần Xuân Trí, Nguyễn Thúy Quỳnh, Vũ Đức Liêm.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.