Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2023 (12/04/2023)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2023 có các bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Kim, Phạm Thị Thơm, Đặng Như Thường-Nguyễn Ngọc Huyền, Võ Văn Thật, Đinh Văn Trọng-Nguyễn Minh Phương, Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Lê Thy Thương.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2023 (12/03/2023)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2023 có các bài viết của các tác giả sau: Trương Thùy Dung, Trương Thúy Trinh, Nguyễn Tùng Lĩnh, Trịnh Văn Vinh, Nguyễn Vũ Kỳ, Lê Trung Dương, Nguyễn Ngọc Hùng.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2023 (01/03/2023)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2023 có các bài viết của các tác giả sau: Đinh Kim Ngân, Nguyễn Thị Dương, Lê Nam Trung Hiếu-Lê Thị Huyền Trang, Huỳnh Thanh Mộng, Trịnh Thị Mai Linh, Nguyễn Anh Chương, Hà Nguyên Khoa, Lê Thị Thu Hằng.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2023 (03/02/2023)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2023 có các bài viết của các tác giả sau: Trần Thị Vinh, Đinh Quang Hải, Chu Văn Tuấn, Nguyễn Quang Hồng, Dương Thanh Mừng, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Mạnh Dũng-Trần Xuân Thanh.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2021 (12/10/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2021 có bài viết của các tác giả sau: Vũ Dương Ninh, Phạm Đức Thành Dũng, Lê Trung Dũng, Đinh Thị Hải Đường, Nguyễn Trọng Minh, Nguyễn Văn Bắc-Trần Trà Giang, Nguyễn Thị Oanh.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2021 (12/09/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 9 - 2021 có bài viết của các tác giả sau: Vũ Dương Ninh, Đào Tuấn Thành-Nghiêm Đình Vỳ, Đào Thị Diến, Nguyễn Minh Phương, Hồ Châu, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Văn Biểu.

Tap chi Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2021 (11/08/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 - 2021, có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Kim, Trần Đức Cường, Đinh Quang Hải, Nguyễn Đình Cơ, Trần Thị Phương Hoa, Vũ Thị Miền, Võ Nguyên Phong.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2021 (12/07/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2021, có các bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Minh Tường, Vũ Đức Liêm, Mai Thị Huyền, Nguyễn Thị Hạnh-Trần Ngọc Dũng, Trương Minh Dục, Lê Thành Nam-Nguyễn Văn Sang, Huỳnh Lê Triều Phú.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2021 (10/07/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6 năm 2021, có các bài viết của các tác giả sau: Đỗ Thanh Bình-Lê Thị Hằng Nga, Nguyễn Thanh Tuyền, Võ Phúc Toàn, Dương Văn Triêm, Nguyễn Thị Dung Huyền, Hoàng Xuân Trường, Nguyễn Thu Hạnh.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2021 (10/05/2021)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2021 có các bài viết của các tác giả sau: Phạm Quang Minh-Phạm Lê Dạ Hương, Trương Thúy Trinh, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Lư Vĩ An, Nguyễn Văn Hiệp-Trần Hạnh Minh Phương, Nguyễn Hữu Tâm, Võ Nguyên Phong.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.