Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 năm 2020 (05/08/2020)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 7 - 2020 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Khánh; Mai Thị Huyền; Đàm Thị Uyên-Bùi Thị Thanh; Trương Minh Dục; Nguyễn Thu Hạnh; Vũ Huy Phúc; Hồ Sơn Đài

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2020 (01/07/2020)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6-2020 có bài viết của các tác giả: Trần Ngọc Dũng, Ninh Xuân Thao, Lê Đức Hoàng - Nguyễn Thị Hương, Phan Thị Lý, Nguyễn Quang Hồng - Nguyễn Thị Kim Sang, Lê Thị Hằng Nga - Nguyễn Lê Thy Thương, Trịnh Duy Tuân - Trịnh Như Phong.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2020 (01/06/2020)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 5 năm 2020 có bài viết của các tác giả: Phạm Hồng Tung; Trần Thuận; Nguyễn Văn Tuân; Bế Thị Thắm; Lư Vĩ An; Nguyễn Thái Yên Hương; Bùi Xuân Đính.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2020 (03/05/2020)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2020 có bài viết của các tác giả: Phạm Quang Minh - Phạm Lê Dạ Hương; Vũ Đức Liêm; Đào Phương Chi; Phạm Thị Tuyết; Nguyễn Thị Tuyết Nhung; Phạm Thị Hồng Hà; Trần Thị Vinh.

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2020 (02/04/2020)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2020 có bài viết của các tác giả: Hoàng Khắc Nam; Trần Thị Vinh; Trương Thúy Trinh; Nguyễn Đình Cơ; Đỗ Thị Hương Thảo; Lê Trung Dũng; Nguyễn Đỗ Ngân Giang

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2020 (02/03/2020)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2020 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Kim; Trần Anh Dũng; Phan Đăng Thuận; Trần Thị Phương Hoa; Lê Đức Hoàng; Nguyễn Ngọc Hùng; Đào Tuấn Thành

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2020 (02/02/2020)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 1 năm 2020 có bài viết của các tác giả: Nguyễn Văn Khánh; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh; Kang Peter; Đinh Quang Hải - Lê Quang Cần; Lư Vĩ An; Nguyễn Lan Dung

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2017 (08/06/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 4 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Đinh Quang Hải; Nguyễn Văn Kim; Trần Thị Thanh Huyền; Kiều Lê Công Sơn; Tô Ngọc Hằng; Nhầm Thị Lý; Trần Thị Vinh

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2017 (06/05/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 3 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Yoshikama Kazuki; Bùi Văn Huỳnh; Lê Đức Hoàng; Bùi Mạnh Thắng; Đào Đức Thuận; Phan Thị Anh Thư; Lê Đình Trọng; Lê Sơn; Hoàng Nguyệt

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2017 (11/04/2017)

Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 2 năm 2017 có bài viết của các tác giả: Hà Minh Hông; Chu Xuân Giao; Phan Ngọc Huyền; Nguyễn Minh Tường; Phạm Hồng Tung - Nguyễn Quang Liệu; Trương Thị Dương; Phạm Văn Thủy; Võ Minh Tập

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.