Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2021

12/10/2021
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 10 năm 2021 có bài viết của các tác giả sau: Vũ Dương Ninh, Phạm Đức Thành Dũng, Lê Trung Dũng, Đinh Thị Hải Đường, Nguyễn Trọng Minh, Nguyễn Văn Bắc-Trần Trà Giang, Nguyễn Thị Oanh.

 

MỤC LỤC  

 

VŨ DƯƠNG NINH

 

- Đông Á - Những điểm nóng trong thời Chiến tranh Lạnh (1945-1991) (tiếp theo và hết)

 

PHẠM ĐỨC THÀNH DŨNG

 

- Khảo sát các bài kệ truyền thừa pháp danh của Phật giáo Đàng Trong, liên hệ với cách đặt tên trong hoàng tộc nhà Nguyễn

 

LÊ TRUNG DŨNG

 

- Chính sách của Chính phủ Việt Nam với công tác xóa đói giảm nghèo trong những năm 2006 - 2011

 

ĐINH THỊ HẢI ĐƯỜNG

 

- Chính quyền chúa Nguyễn với an ninh, phòng thủ và chủ quyền biển đảo Đàng Trong thế kỷ XVII - XVIII

 

NGUYỄN TRỌNG MINH

 

- Tìm hiểu thái độ của tầng lớp sĩ phu Việt Nam với tri thức khoa học kỹ thuật phương Tây qua các trước tác của họ từ thế kỷ XVII - đến nửa đầu thế kỷ XIX

 

NGUYỄN VĂN BẮC - TRẦN TRÀ GIANG

 

- Mấy vấn đề về lực lượng vũ trang trung lập yêu nước Lào (5/1963 - 6/1966)

 

NGUYỄN THỊ OANH

 

- Chính sách quản lý xung đột của Ấn Độ với Trung Quốc dưới thời Thủ tướng Narendra Modi và gợi ý chính sách cho Việt Nam

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.