Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2021

12/11/2021
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 11 năm 2021 có các bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Khánh-Trương Thị Hải; Bùi Thị Thảo-Nguyễn Tuấn Bình; Vũ Đường Luân; Nguyễn Thị Ánh Nguyệt-Trần Thị Bích Trâm; Hoàng Văn Páo; Trần Thị Nhẫn; Lư Vĩ An.

 

MỤC LỤC 

 

NGUYỄN VĂN KHÁNH  -  TRƯƠNG THỊ HẢI

 

- Khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh trong phong trào đấu tranh ở Bắc Kỳ cuối thế kỷ XIX

 

BÙI THỊ THẢO - NGUYỄN TUẤN BÌNH

 

- Tập trận quân sự đa phương của Hoa Kỳ với các nước Đông Nam Á trong hai thập niên đầu thế kỷ XXI

 

VŨ ĐƯỜNG LUÂN  

 

- Sự nổi dậy của người Man Hoàng Động cuối thời Đường và mối quan hệ với khởi nghĩa Dương Thanh (819 - 820)

 

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT - TRẦN THỊ BÍCH TRÂM

 

- Dấu ấn của bộ phận địa chủ yêu nước Nam Kỳ trong phong trào Đông Du đầu thế kỷ XX

 

HOÀNG VĂN PÁO

 

- Khởi nghĩa Hoàng Đình Kinh trong phong trào chống Pháp ở tỉnh Lạng Sơn cuối thế kỷ XIX

 

TRẦN THỊ NHẪN

 

- Quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1979-1989)

 

LƯ VĨ AN

 

- Chương trình và sách giáo khoa lịch sử bậc trung học phổ thông ở Thổ Nhĩ Kỳ

 

 

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.