Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 6 năm 2022

09/07/2022
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 6 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Tống Văn Lợi, Trần Thị Phương Hoa, Đỗ Mạnh Cường, Trịnh Thị Mai Linh, Đinh Tiến Hiếu, Nguyễn Vũ Kỳ, Nguyễn Thanh Tuyền.

 

MỤC LỤC

 

TỐNG VĂN LỢI

 

- Hành xử của giới Nho sĩ thế kỷ XVII - XVIII: Trường hợp họ Vũ ở Mộ Trạch, Hải Dương

 

TRẦN THỊ PHƯƠNG HOA

 

- Quản lý đất đai làng xã Nam Kỳ thời Pháp thuộc

 

ĐỖ MẠNH CƯỜNG

 

- Hoạt động đánh phá giao thông của dân quân Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

 

TRỊNH THỊ MAI LINH

 

- Hoạt động giáo dục của người Hoa ở miền Nam Việt Nam dưới thời Việt Nam Cộng hòa 1955 - 1975 (qua tài liệu lưu trữ)

 

ĐINH  TIẾN HIẾU

 

- Chính sách hải cấm và những tác động đến xã hội của Trung Quốc dưới thời nhà Thanh (1644 - 1911)

 

NGUYỄN VŨ KỲ

 

- Thái độ của các chính đảng cánh tả Nhật Bản xoay quanh vấn đề bồi thường chiến tranh cho Việt Nam Cộng hòa

 

NGUYỄN THANH TUYỀN

 

- Về năm mất của Lý Thần Tông và niên đại đúng của một số sự kiện lịch sử nửa đầu thế kỉ XII

 

 

Website: Viensuhoc

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.