Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 8 năm 2022

10/09/2022
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 8 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Vũ Duy Mền, Phạm Đức Thành Dũng, Hồ Châu, Lương Thị Hồng, Phạm Thị Vượng, Phan Đăng Thuận.

 

MỤC LỤC

 

VŨ DUY MỀN

 

- Cải cách hành chính cấp cơ sở thời Minh Mệnh (1820 - 1841)

 

PHẠM ĐỨC THÀNH DŨNG

 

- Tổng quan về văn tự trên kiến trúc cung đình và chùa quán Huế: Lịch sử hình thành và đặc điểm nội dung

 

HỒ CHÂU 

 

- Hoạt động đánh bắt, khai thác nguồn lợi thủy hải sản ở Đàng Trong thời chúa Nguyễn

 

LƯƠNG THỊ HỒNG

 

- Công tác xây dựng các công trình thủy lợi ở miền Bắc giai đoạn 1954 - 1975

 

PHẠM THỊ VƯỢNG

 

- Quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của nông trường quốc doanh từ năm 1955 đến năm 2015 (Qua trường hợp Nông trường Đồng Giao)

 

PHAN ĐĂNG THUẬN

 

- Nhân vật Lê Đắc Toàn qua nguồn tư liệu sắc phong

 

 

Website: Viensuhoc

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.