Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử số 9 năm 2022

10/10/2022
Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử sô 9 năm 2022 có bài viết của các tác giả sau: Nguyễn Văn Khánh, Đỗ Trường Giang, Trương Anh Thuận - Nguyễn Ngọc Đoàn, Mai Thị Huyền, Vũ Thị Xuyến, Trần Ngọc Dũng - Văn Ngọc Thành, Nguyễn Thu Hạnh.

 

MỤC LỤC

 

NGUYỄN VĂN KHÁNH

 

- Khởi nghĩa Tạ Văn Phụng: Đặc điểm và hệ lụy

 

ĐỖ TRƯỜNG GIANG

 

- Quan hệ bang giao và thương mại giữa Champa với nhà Minh thế kỷ XIV - XV

 

TRƯƠNG ANH THUẬN - NGUYỄN NGỌC ĐOÀN 

 

- Một số quy định của triều Nguyễn đối với vấn đề sử dụng hỏa khí giai đoạn 1802 -1884

 

MAI THỊ HUYỀN

 

- Tình hình lũ lụt ở Đại Việt từ thế kỷ XI đến đầu thế kỷ XVI

 

VŨ THỊ XUYẾN

 

- Biển và lục địa: Nhìn lại vai trò của các con đường núi khu vực Bắc Trung Bộ

 

TRẦN NGỌC DŨNG - VĂN NGỌC THÀNH

 

- Vai trò của Liên hợp quốc trong việc giải quyết xung đột, tái thiết hòa bình tại Campuchia (1989 - 1993)

 

NGUYỄN THU HẠNH

 

- “Trách nhiệm bảo vệ” trong việc giải quyết các cuộc xung đột quốc tế: Trường hợp Lybia (2011)

 

 

Website Viensuhoc

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.