Tọa đàm khoa học: Hội nhập và phát triển kinh tế trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI-nửa đầu XVIII

12/09/2022
Trong các thế kỷ XVI, XVII và nửa đầu thế kỷ XVIII hoạt động giao thương, buôn bán giữa Đại Việt với một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã được kết nối. Thời gian này, bên cạnh Kinh đô Thăng Long, thì Đại Việt còn một số trung tâm buôn bán khác có nhiều khởi sắc như: Phố Hiến, Hội An... cùng một số thương cảnh vừa là nơi trung chuyển, vừa là nơi trao đổi hàng hóa với bên ngoài. Tọa đàm khoa học: "Hội nhập và phát triển kinh tế trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI-nửa đầu XVIII", góp phần nhìn lại một phần diện mạo hoạt động trao đổi buôn bán của Đại Việt thời gian này.

 

Ngày 22 tháng 9 năm 2022 tại số 38 Hàng Chuối, Hà Nội, Viện Sử học đã tổ chức Tọa đàm khoa học: "Hội nhập và phát triển kinh tế trong lịch sử Việt Nam thế kỷ XVI-nửa đầu XVIII", tọa đàm nằm trong kế hoạch hoạt động khoa học chung năm 2022 của Viện Sử học. Tham dự Tọa đàm có TS. Lê Quang Chắn-Phó Viện trưởng Viện Sử học; PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ-Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Sử học, cùng đông đảo các cán bộ nghiên cứu của Viện Sử học.  

 

Ban tổ chức đã nhận được 13 tham luận của các cán bộ Viện Sử học, nội dung các tham luận được chia thành các nhóm bài sau: Các tham luận tìm hiểu về thể chế, bối cảnh cũng như vai trò của chính quyền trung ương trong việc định hướng, xác lập các mối quan hệ với đối tác trao đổi buôn bán như: Động lực và sức ép hội nhập, phát triển kinh tế của Đại Việt thế kỷ XVI-nửa đầu thế kỷ XVIII (PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ); Chính sách mở cửa, phát triển kinh tế của chính quyền Đàng Trong và Đàng Ngoài (TS. Trịnh Thị Hà); Quan hệ thương mại giữa nhà Lê Trịnh với nhà Thanh thế kỷ XVII-XVIII (TS. Nguyễn Quốc Sinh); Các tham luận tìm hiểu vai trò của đội ngũ thương nhân, các công ty Đông Ấn trong việc đẩy nhanh các hoạt động trao đổi buôn bán như: Đội ngũ thương nhân Đại Việt trong hoạt động giao thương (TS. Nguyễn Văn Bảo); Vai trò của thương nhân châu Âu đối với sự dự nhập và phát triển kinh tế Đàng Ngoài thế kỷ XVII (TS. Lê Thùy Linh); Những dấu ấn của thương nhân Nhật Bản trong mối quan hệ với Đại Việt (ThS. Phan Đăng Thuận); Công ty Đông Ấn đối với sự hội nhập và phát triển kinh tế của Đại Việt (TS. Võ Thị Phương Thúy); Các tham luận tìm hiểu về các tuyến giao thương, các trung tâm buôn bán như: Các tuyến buôn bán trong hoạt động nội thương ở Đại Việt (Thế kỷ XVI-nửa đầu thế kỷ XVIII) (TS. Ngô Vũ Hải Hằng); Phố Hiến trong dòng chảy kinh tế hàng hóa Đàng Ngoài thế kỷ XVI-XVII (TS. Lê Quang Chắn); Thương cảng Hội An trong nền thương mại Đàng Trong (ThS. Mai Thị Huyền); Nhóm các tham luận tìm hiểu về nguồn hàng hóa tham gia vào quá trình trao đổi, buôn bán như: Sản phẩm thủ công nghiệp trong kinh tế hàng hóa Đàng Trong (TS. Nguyễn Thị Hải); Nông sản ở Đại Việt qua ghi chép của phương Tây (ThS. Bùi Văn Huỳnh); Khai thác nguồn lợi tài nguyên biển đảo trong hội nhập và phát triển kinh tế Đàng Trong (TS. Đinh Thị Hải Đường).    

 

Tọa đàm đã góp phần nhìn lại những nghiên cứu trước đó, đồng thời cũng một lần nữa khẳng định quá trình hội nhập và phát triển kinh tế của Đại Việt diễn ra sôi động từ thế kỷ XVI-nửa đầu XVIII, với sự hưng khởi của các trung tâm trao đổi buôn bán; sự tham gia đông đảo của các nhóm thương nhân khác nhau đến từ các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; thế mạnh về các nguồn hàng đặc trưng của Đại Việt...

 

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tọa đàm.

 

 

 

 

 

P.V

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.