Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”

11/05/2020
Sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930, càng thúc đẩy nhanh chóng việc xây dựng Đảng bộ Cộng sản ở Hà Tĩnh. Cuối tháng 3-1930, tại bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, Can Lộc), Hội nghị thành lập Đảng bộ Tỉnh được tiến hành, đánh dấu mốc son quan trọng quá trình vận động thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh.

 

Ngày 18/1/2020, tại Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội thảo khoa học “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”. Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (tháng 3/1930-3/2020). Tại hội thảo các tham luận đều nhất trí nhấn mạnh vai trò của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh trong tiến trình đấu tranh và xây dựng đất nước; làm rõ vai trò của Đảng trong các thời kỳ cách mạng; những đóng góp quan trọng của Đảng bộ, phong trào cách mạng của nhân dân Hà Tĩnh với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.         

 

 

 

Các báo cáo tại Hội thảo đã xoay quanh các vấn đề chính như: Đảng bộ Hà Tĩnh kiên cường và sáng tạo (TS Đặng Duy Báu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh); Nhìn lại quá trình 90 năm xây dựng và phát triển của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (PGS.TS Đinh Quang Hải - Viện trưởng Viện Sử học); Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Hà Tĩnh” (PGS.TS Nguyễn Danh Tiên, Viện trưởng Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Đảng bộ Hà Tĩnh lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám (PGS.TS Trần Đức Cường, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam); Đảng bộ Hà Tĩnh phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, góp phần làm rạng danh quê hương anh hùng của một dân tộc anh hùng (PGS.TS Trần Thị Thu Hương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh); Hà Tĩnh - Pho lịch sử bằng vàng của Đảng” (TS. Nguyễn Thành Vinh, Ban Tuyên giáo Trung ương)…

 

Hà Tĩnh là vùng đất địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống văn hóa, cách mạng, từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, Hà Tĩnh trở thành trung tâm của phong trào yêu nước và cách mạng của cả nước. Tiêu biểu như những cuộc khởi nghĩa Hương Khê của Phan Đình Phùng, các cuộc vận động yêu nước Duy Tân, Đông Du của chí sĩ Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân, phong trào chống thuế Trung kỳ của Nguyễn Hàng Chi, Trịnh Khắc Lập cùng lớp lớp chiến sĩ cách mạng tiên phong như Lê Duy Điếm, Ngô Đức Đệ... và nhiều tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản. Vào cuối tháng 12-1929, một sự kiện trọng đại đối với lịch sử cách mạng ở Trung Kỳ là Đại hội các đại biểu liên tỉnh của Tân Việt Cách mạng Đảng đã được tổ chức ở nhà đồng chí Nguyễn Xuân Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành liên tỉnh, tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, quyết định bỏ tên gọi Tân Việt, đặt tên là Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Sự ra đời của tổ chức Đông Dương Cộng sản Liên đoàn cùng với 2 tổ chức cộng sản ở Bắc Kỳ và Nam Kỳ đã khẳng định bước tiến về chất của phong trào công nhân và phong trào yêu nước theo khuynh hướng cách mạng vô sản, phù hợp với xu hướng và nhu cầu bức thiết của lịch sử Việt Nam. Sự kiện đó đã khẳng định, Hà Tĩnh là địa bàn phát triển cơ sở cách mạng từ trước khi có Đảng, góp phần quan trọng chuyển biến phong trào yêu nước Việt Nam thành phong trào cách mạng vô sản.  

 

 

Sau khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3-2-1930, càng thúc đẩy nhanh chóng việc xây dựng Đảng bộ Cộng sản ở Hà Tĩnh. Cuối tháng 3-1930, tại bến đò Thượng Trụ (xã Thiên Lộc, Can Lộc), Hội nghị thành lập Đảng bộ Tỉnh được tiến hành, đánh dấu mốc son quan trọng quá trình vận động thành lập Đảng bộ Hà Tĩnh. Sự ra đời của Đảng bộ Hà Tĩnh là kết quả tất yếu của quá trình đấu tranh dân tộc và giai cấp kiên cường, bền bỉ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, mà tiêu biểu là: Lê Duy Điếm, Trần Phú, Hà Huy Tập, Nguyễn Sỹ Sách… Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh ra đời đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa quyết định bước phát triển mới với những thắng lợi to lớn của phong trào cách mạng tỉnh Hà Tĩnh.

   

Các tham luận tại Hội thảo đã khẳng định chặng đường lịch sử vẻ vang 90 năm đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ Hà Tĩnh nói riêng và Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã lập nên những kỳ tích hào hùng, mốc son chói lọi, đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.   

 

Nguyễn Văn Biểu

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.