Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”

05/09/2020
Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lương Văn Tri tuy không dài nhưng hết sức oanh liệt và rất vẻ vang. Đồng chí đã cống hiến trọn đời mình, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương sáng về chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

 

Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Lương Văn Tri (17/8/1910-17/8/2020), ngày 16/8/2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lương Văn Tri - Người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn”. Hội thảo được tổ chức trực tuyến tại ba điểm cầu: Thành phố Hà Nội (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), Thành phố Lạng Sơn (Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn), và huyện Văn Quan (Ủy ban Nhân dân huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn).

 

 

Sinh ra trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu nước và hiếu học tại xã Mỹ Liệt, tổng Mỹ Liệt, châu Văn Uyên, tỉnh Lạng Sơn (nay là xã Trấn Ninh, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn), đồng chí Lương Văn Tri đã sớm giác ngộ cách mạng. Năm 1928, cùng với đồng chí Hoàng Văn Thụ, đồng chí Lương Văn Tri sang hoạt động ở Trung Quốc và được kết nạp vào Hội Việt Nam cách mạng thanh niên. Năm 1929, đồng chí là đảng viên của Đông Dương Cộng sản Đảng. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đồng chí Lương Văn Tri trở thành đảng viên thế hệ đầu tiên của Đảng. Từ năm 1930 đến năm 1941, đồng chí Lương Văn Tri có công lao to lớn trong công tác xây dựng tổ chức đảng, phát triển phong trào cách mạng vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh biên giới Việt Nam - Trung Quốc, góp phần quan trọng vào xây dựng căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai, củng cố và phát triển Đội Du kích Bắc Sơn, sau phát triển và đổi tên thành Đội Cứu quốc quân I. Tháng 8/1941, trong trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù, đồng chí Lương Văn Tri bị thương nặng và bị địch bắt. Tháng 9/1941, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong nhà tù thực dân khi vừa tròn 31 tuổi.

 

 

Các phát biểu, tham luận Hội thảo cho thấy những đóng góp quan trọng của đồng chí Lương Văn Tri đối với phong trào cách mạng Việt Nam, nhất là ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang, qua đó làm nổi bật tài năng của đồng chí trong chỉ đạo xây dựng, phát triển các cơ sở cách mạng. Từ những cơ sở quần chúng trung kiên, các trạm liên lạc bí mật ở Long Châu (Trung Quốc), đồng chí Lương Văn Tri đã gây dựng, phát triển phong trào cách mạng ở Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên; tham gia Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách công tác quân sự, tổ chức mở lớp và trực tiếp tham gia huấn luyện quân sự cho đội ngũ cán bộ nòng cốt của Xứ ủy Bắc Kỳ; chỉ đạo xây dựng, củng cố địa bàn an toàn khu của Trung ương và Xứ ủy Bắc Kỳ tại Hiệp Hòa, Bắc Giang.       

 

 

Với gần 40 tham luận, Hội thảo đã bổ sung nhiều tư liệu quý, tập trung thảo luận làm rõ những hoạt động và cống hiến nổi bật của đồng chí trên một số vấn đề chủ yếu sau đây: 1. Đồng chí Lương Văn Tri với hoạt động xây dựng tổ chức Đảng và phát triển phong trào cách mạng, người có đóng góp lớn trong xây dựng lực lượng vũ trang đầu tiên của Đảng; 2. Đồng chí Lương Văn Tri - Tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất, trọn đời hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì tự do, hạnh phúc của nhân dân; 3. Đồng chí Lương Văn Tri - người con ưu tú của quê hương Lạng Sơn.

 

P.V (Theo: hcma.vn)

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.