Viện Sử học nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2020

02/12/2020

Thành viên thuộc Hội đồng khoa học Viện Sử học nghiệm thu gồm: PGS.TS Nguyễn Đức Nhuệ, PGS.TS. Đinh Quang Hải, PGS.TS Nguyễn Văn Nhật,  TS. Trần Thị Phương Hoa, TS. Lê Quang Chắn, TS. Vũ Thu Giang, TS. Ngô Vũ Hải Hằng, TS. Nguyễn Thị Lệ Hà. Đặc biệt, Viện Sử học còn mời các phó giáo sư, tiến sĩ nguyên là cán bộ của Viện Sử học đã về hưu như: PGS.TS Trần Đức Cường, PGS.TS Võ Kim Cương, PGS.TS Nguyễn Ngọc Mão, PGS.TS. Lê Trung Dũng, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Chi, PGS.TS. Vũ Duy Mền; và các Phó giáo sư, Tiến sĩ ngoài cơ quan như: PGS.TS Trần Ngọc Long - Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, PGS.TS. Đào Tố Uyên - Khoa Lịch sửm Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Danh Tiên - Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, TS. Trần Xuân Trí - Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Hà Nội; TS Đỗ Thị Thùy Lan - Khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH và NV Hà Nội; tham gia Hội đồng nghiệm thu.

 

Qua 5 ngày làm việc, chương trình nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2020 đã diễn ra thành công, đạt kết quả tốt. Với tinh thần nghiêm túc, khách quan và công bằng, các thành viên hội đồng đã thẳng thắn góp ý, đánh giá để các chủ nhiệm đề tài tiếp thu, chỉnh sửa.

 

Kết quả cụ thể:

 

- Loại xuất sắc: 07 nhiệm vụ

- Loại khá: 17 nhiệm vụ

 

Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa trình Chủ tịch Hội đồng, chủ nhiệm đề tài Nhiệm vụ khoa học in và lưu tại Thư viện.

 

 

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hà Hoàng

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.