Hội thảo khoa học Quốc tế: “10 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long”

01/01/2021
Tại Di tích Hoàng thành Thăng Long, ngoài một số kiến trúc hiện hữu trên mặt đất như di tích Cột Cờ, Đoan Môn, Thềm rồng Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Cửa Bắc... còn số lượng lớn các dấu tích kiến trúc xuất lộ qua khai quật khảo cổ học hiện đang bảo tồn tại chỗ...

Ngày 23-11-2020, tại Di tích Hoàng thành Thăng Long, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế: “10 năm nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long”.

           

 

Cách đây 10 năm, vào tháng 8-2010, Hoàng thành Thăng Long được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Khu Di sản Hoàng thành Thăng Long mang trong mình những giá trị nổi bật toàn cầu, không chỉ có giá trị quốc gia, dân tộc mà còn mang tầm vóc của nhân loại. Từ đó đến nay, UBND Thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động để thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam với UNESCO về nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản Hoàng thành Thăng Long. Trong đó, đã thực hiện nhiều cuộc khai quật để nhận diện rõ hơn diện mạo Hoàng thành Thăng Long qua các thời kỳ; tích cực hợp tác quốc tế để tìm giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị; tổ chức nhiều hoạt động thường xuyên để giới thiệu giá trị Hoàng thành Thăng Long; đưa Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm du lịch hấp dẫn...

           

Tại Di tích Hoàng thành Thăng Long, ngoài một số kiến trúc hiện hữu trên mặt đất như di tích Cột Cờ, Đoan Môn, Thềm rồng Điện Kính Thiên, Hậu Lâu, Cửa Bắc... còn số lượng lớn các dấu tích kiến trúc xuất lộ qua khai quật khảo cổ học hiện đang bảo tồn tại chỗ. Các di tích ở những lớp văn hóa khác nhau chồng lên nhau là chứng cứ cho thấy đây là trung tâm chính trị, văn hóa quan trọng của nước ta từ thành Vạn Xuân thế kỷ VI, phủ thành Tống Bình, phủ thành An Nam thế kỷ VII - IX, Kinh đô của nước Đại Việt qua các thời Lý, Trần, Lê, Nguyễn từ thế kỷ XI đến XIX. Các hiện vật, phế tích kiến trúc tìm được còn cho thấy hệ thống cung điện, lầu gác đồ sộ.  

           

Hội thảo đã nhận được 40 tham luận của các nhà khoa học trong và ngoài nước, các tham luận đề cập đến nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu, bảo tồn, bảo quản, phục dựng… di tích di vật trong các khu di sản, cũng như kinh nghiệm quản lý, quảng bá, tuyên truyền và phát huy giá trị di sản. Các tham luận được chia thành hai chủ đề chính: 1. Tổng kết, đánh giá kết quả 10 năm nghiên cứu Di sản Văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội (từ năm 2010 đến năm 2020), định hướng nghiên cứu phục dựng các công trình kiến trúc; 2. Quản lý bền vững các khu di sản ở Việt Nam và thế giới - Kinh nghiệm và định hướng phát huy giá trị văn hóa phi vật thể và giáo dục di sản.    

           

 

Ngoài vấn đề bảo tồn, nhiều ý kiến đề xuất cần sớm phục dựng một số hạng mục kiến trúc cổ trong Hoàng thành, tăng cường hoạt động trưng bày, triển lãm, giáo dục di sản để đưa giá trị Hoàng thành gần gũi hơn với công chúng, sớm đưa toàn bộ khu Di sản Hoàng thành Thăng Long thống nhất quản lý bởi UBND Thành phố Hà Nội...

           

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung phân tích những kết quả đã đạt được trong các hoạt động tại Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long trong một thập kỷ qua hoạt động khai quật khảo cổ học; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị; sự hợp tác trong các hoạt động nghiên cứu, trưng bày; định hướng nghiên cứu phục dựng các công trình kiến trúc tại Hoàng thành Thăng Long thông qua kết quả nghiên cứu khoa học… cũng như chia sẻ kinh nghiệm và định hướng phát huy giá trị văn hóa phi vật thể và giáo dục di sản hướng tới mục tiêu quản lý bền vững khu di sản…

 

P.V (Theo:nhandan.com.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.