Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020

01/01/2021
Ngày 9 tháng 12 năm 2020, VIện Sử học đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2002. Website Viện Sử học trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của Hội nghị này.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI NGHI THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2020

 

 

 

 

 

 

P.V

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.