Hội thảo quốc tế: Nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

02/11/2022
Sáng ngày 14/10/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam (Tạp chí KHXH VN) trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề nâng cao chất lượng Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Hội thảo tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tham dự hội thảo, về phía đại biểu quốc tế, có GS.TS. Lương Văn Hy, Đại học Toronto, Canada; TS. Nguyễn Hồng Hải, Trung tâm Tương lai chính sách, Đại học Queensland; PGS.TS. Michal Valco, Đại học Comenius, Bratislava. Về phía đại biểu Việt Nam có GS.TS. Nguyễn Quang Liêm, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Nano; ThS. Đào Mạnh Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia; PGS.TS. Từ Thúy Anh, Tổng biên tập Tạp chí Quản lý &Kinh tế quốc tế; TS. Tạ Quang Tuấn, Phó Tổng biên tập Tạp chí Quản lý Nhà nước, Học viện Hành chính quốc gia; TS. Nguyễn Thị Hương Giang, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng các giáo sư, tiến sỹ, nhà khoa học đến từ các tạp chí thuộc lĩnh vực KHXH & NV; PGS.TS. Hoàng Thị Mai, Phó Hiệu trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Hồng Đức.

PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập Tạp chí KHXH Việt Nam phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo

Về phía Lãnh đạo công tác trong lĩnh vực tạp chí thuộc Viện Hàn lâm có PGS.TS. Hồ Việt Hạnh, Tổng biên tập Tạp chí Nhân lực KHXH; TS. Ngô Văn Vũ, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Đông Bắc Á; PGS.TS. Vũ Hùng Cường, Tổng biên tập, Viện trưởng Viện Thông tin KHXH; PGS.TS. Đặng Thị Phương Hoa, Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu; PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó Viện trưởng Viện Xã hội học; TS. Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng, Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên. Về phía Tạp chí KHXH có PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi, Tổng biên tập; TS. Lê Minh Anh, Phó Tổng biên tập cùng toàn thể cán bộ, công chức và viên chức của Tạp chí KHXH.

Thay mặt Lãnh đạo Tạp chí KHXH VN, phát biểu khai mạc và đề dẫn tại Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đảo của các đại biểu tham dự. Đồng thời Tổng biên tập Nguyễn Duy Lợi đã giới thiệu khái quát lịch sử hình thành và phát triển của Tạp chí KHXH và nhấn mạnh đến tính cấp thiết cần phải nâng cao chất lượng tạp chí khoa học theo chuẩn quốc tế. Theo đó, Tạp chí KHXH Việt Nam là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Hàn lâm; là cơ quan báo chí, cơ quan ngôn luận của Viện Hàn lâm; đồng thời là Diễn đàn khoa học của giới nghiên cứu và hoạt động thực tiễn trong lĩnh vực KHXH. Tạp chí có chức năng công bố, giới thiệu và thông tin những kết quả nghiên cứu về những vấn đề lý luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn trong và ngoài nước; tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối đối nội, đối ngoại của Đảng và Nhà nước; bảo vệ sự trong sáng của Chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực KHXH &NV.

PGS.TS. Hồ Việt Hạnh và PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi chủ trì Phiên đầu tiên của Hội thảo

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể của các nhà khoa học, những người làm báo trong các tạp chí khoa học, PGS.TS. Nguyễn Duy Lợi đã đề xuất các ý kiến gợi mở như sau:

Thứ nhất, những thách thức đối với các Tạp chí trong lĩnh vực KHXH và NV tại Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế; cách thức để 1 tạp chí trở thành một tạp chí quốc tế uy tín; kinh nghiệm liên kết xuất bản trong nước và quốc tế để xây dựng một tạp chí đạt chuẩn quốc tế, đặc biệt là chiến lược phù hợp để liên kết xuất bản tạp chí khoa học quốc tế, liên kết đội ngũ với các trường đại học, viện nghiên cứu có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, cách thức chuyển đổi số và nâng cao chất lượng tạp chí trong bối cảnh hội nhập quốc tế; chiến lược nâng cao tầm ảnh hưởng và hình ảnh của tạp chí cần được triển khai và thực hiện; đảm bảo được các tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí theo các cơ sở dữ liệu quốc tế uy tín khác nhau; xây dựng kế hoạch, lộ trình chi tiết và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho việc đăng ký xét đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ ba, kinh nghiệm phát triển tạp chí điện tử; cấu trúc nội dung của tạp chí điện tử; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số trong tạp chí; đảm bảo đạt chuẩn hệ thống trích dẫn Đông Nam Á (ACI).

Thứ tư, kinh nghiệm xây dựng nguồn nhân lực chất lượng để đáp ứng đòi hỏi nâng cao chất lượng các Tạp chí Khoa học của Việt Nam nói chung theo chuẩn quốc tế; Kiện toàn và đảm bảo tính đa dạng của Hội đồng biên tập và tác giả; công nghệ thực hiện kiểm tra bài viết trùng lặp, đạo văn thế nào…

Thứ năm, bài học kinh nghiệm cho Tạp chí KHXH Việt Nam trong việc nâng cao chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo nhận được 12 báo cáo trình bày tại 03 phiên thảo luận. Các diễn giả đã cùng chia sẻ, trao đổi về những thách thức của các Tạp chí trong lĩnh vực KHXH & NV tại Việt Nam; Kinh nghiệm hợp tác IOPP (UK) trong liên kết xuất bản quốc tế tạp chí; Kinh nghiệm của Tạp chí Quản lý và Kinh tế quốc tế trong chiến lược nâng cao tầm ảnh hưởng và hình ảnh tạp chí khoa học; Tổ chức liên kết xuất bản- giải pháp nền tảng phát triển tạp chí khoa học của Việt Nam tiệm cận tiêu chuẩn tạp chí khoa học quốc tế; Yêu cầu và cấu trúc nội dung của Tạp chí KHXH VN điện tử.

Trao đổi, thảo luận tại Hội thảo, GS.TS. Lương Văn Hy, Đại học Toronto, Canada nhấn mạnh, để hội nhập và có tên trong sân chơi học thuật quốc tế, ở cấp độ tạp chí, các tạp chí xuất bản ở Việt Nam nói chung và các KHXHNV Việt Nam nói riêng cần thay đổi mục tiêu và hướng đi: Không còn hay chỉ là giới thiệu với quốc tế những công trình của các nhà học thuật Việt Nam, mà là một tạp chí quốc tế. Ở cấp độ các nhà học thuật cũng như các tạp chí, Ông cũng cho rằng, cần thay đổi cái nhìn về bài hội thảo và việc đăng tạp chí. Theo đó, hội thảo là một cơ hội trao đổi và thử lửa, còn đăng / xuất bản phải qua một tiến trình phản biện kín rất nghiêm ngặt, có tính quốc tế và cần nhiều thời gian. Ngoài ra, để tăng tính quốc tế, GS.TS. Lương Văn Hy cho biết, cần định vị nghiên cứu và kết luận của tác giả trong tổng thể những nghiên cứu trên thế giới xoay quang đề tài của tác giả, những bài trong KHXH cũng cần trình bày về phương pháp tiếp cận và thu thập dữ liệu.

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng, các tạp chí khoa học của Việt Nam cũng đang cần phải hội nhập theo tiêu chuẩn quốc tế của tạp chí khoa học. Để nâng cao chất lượng tạp chí theo chuẩn quốc tế, các tạp chí cần phải cải cách nhiều mặt hoạt động; tăng cường sự chủ động trong công tác chuẩn bị, định hướng và quyết tâm thực hiện phát triển tạp chí theo chuẩn quốc tế, đặc biệt là tiêu chuẩn của các cơ sở dữ liệu tạp chí quốc tế lớn và uy tín.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp. Những ý kiến trao đổi, thảo luận của các đại biểu tham dự đã làm giàu có nguồn thông tin tham khảo có giá trị khoa học cũng như định hướng phát triển và đổi mới các tạp chí, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng Tạp chí Khoa học của Việt Nam nói chung và Tạp chí KHXH Việt Nam nói riêng trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

 

N.C.L (Theo vass.gov.vn)

Các tin cũ hơn.............................

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.