Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022

03/01/2023
Sáng 23/12/2022 tại hội trường tầng 3, Viện Sử học tổ chức hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2022

        Tham dự Hội nghị có đầy đủ cán bộ, viên chức và người lao động của Viện Sử học, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ trì gồm 2 đ/c là Trần Thị Phương Hoa - Phó Viện trưởng giao điều hành và Lê Quang Chắn - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn, đ/c Hoàng Thị Thanh Nga là Thư ký hội nghị.

        Thay mặt Đoàn Chủ trì, đ/c Trần Thị Phương Hoa trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Viện Sử học năm 2022; đ/c Lê Quang Chắn trình bày các bản báo cáo kết quả của tổ chức Công đoàn, về công tác thi đua khen thưởng… Đặc biệt, Hội nghị đã trao đổi, thảo luận sôi nổi về một số điều chỉnh, bổ sung của Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023, Quy chế quản lý hoạt động khoa học… để cập nhật những quy định mới nhất của cấp trên, đồng thời phù hợp với thực tiễn tại đơn vị.

        Hội nghị cũng lắng nghe những kết quả đạt được trong công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2022 do đ/c Ngô Hoàng Nam - Trưởng ban Thanh tra nhân dân trình bày và bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2023 - 2024 gồm 3 đ/c là Lê Văn Phong, Nguyễn Văn Bảo và Hoàng Thị Hà.

          Kết thúc hội nghị, các tập thể phòng và toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động Viện Sử học biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung, nhằm phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện thành công mọi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, hướng tới chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Sử học (1953 - 2023).

     

         Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị: 

 

 

 

 

N.C.L

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.