Tọa đàm khoa học: “Đồng chí Hà Huy Tập - Cuộc đời và sự nghiệp” (22/04/2011)

Ngày 22-4, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức tọa đàm khoa học “Đồng chí Hà Huy Tập - Cuộc đời và sự nghiệp” nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2011).

Hội thảo quốc tế: Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam (05/04/2011)

Ngày 5-4-2011, Trường Đại học KHXH (ĐHQGHN) và Viện Konrad Adenauer (Đức) tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc tế: “Vai trò của khu vực kinh tế tư nhân trong quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hóa ở Việt Nam”.

Hội thảo khoa học: "Nghiên cứu, xác minh tư liệu và giá trị lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng thời kỳ 1941 đến 1945" (10/03/2011)

Ngày 10-3-2011, tại Cao Bằng, Bảo tàng Hồ Chí Minh và Sở Văn húa-Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng tổ chức Hội thảo khoa học:"Nghiên cứu, xác minh tư liệu và giá trị lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Cao Bằng thời kỳ 1941 đến 1945"

Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay (06/03/2011)

Ngày 6-3-2011, tại Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đó tổ chức Hội thảo quốc tế "Nghiên cứu, giảng dạy lịch sử quan hệ quốc tế từ 1945 đến nay".

Hội thảo khoa học: Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận (04/03/2011)

Ngày 4-3-2011 tại Hà Nội, Trường Đại học KHXH (ĐHQG Hà Nội) và Trường Đại học KHXH (ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh) đó tổ chức Hội thảo khoa học: Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóaa: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận.

Hội thảo khoa học "Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến" (28/02/2011)

Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 60 năm Đại hội lần thứ II của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ 11 đến 19-2-1951), ngày 28-2-2011, tại tỉnh Tuyên Quang, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội thảo khoa học "Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến".

Hội thảo khoa học "Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước (28/1/1941 - 28/1/2011)" (28/01/2011)

Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ về nước, ngày 28-1-2011, tại Hà Nội, Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo khoa học "Kỷ niệm 70 năm Bác Hồ về nước (28/1/1941-28/1/2011)".

Hội thảo khoa học: Đô thị Quảng Yên truyền thống và định hướng phát triển (18/01/2011)

Ngày 18-1-2011, tại huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh, Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (ĐHQG HN), Huyện ủy, UBND huyện Yên Hưng và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học: Đô thị Quảng Yên truyền thống và định hướng phát triển.

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.