Hội thảo "Tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hoá đền vua Mây (thờ các vị thần hoàng) làng Đại Đê, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định (19/12/2012)

Ngày 18-12-2012, tại Trung tâm hoạt động văn hoá khoa học Văn Miếu-Quốc tử giám, Viện Sử học phối hợp với Ban liên lạc đồng hương xã Đại Đê tổ chức Hội thảo khoa học: Tôn tạo và phát huy giá trị văn hoá đền vua Mây làng Đại Đê, xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Hội thảo Quốc gia: Hợp tác Biển Đông: Lịch sử và triển vọng (12/12/2012)

Trong hai ngày 12 và 13-12-2012, tại Tp. Đà Nẵng, Trường Đại học KHXH-ĐHQGHN, phối hợp với Trường Đại học KHXH-ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh và Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực III tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia: Hợp tác Biển Đông: Lịch sử và triển vọng. Ban tổ chức nhận được 55 báo cáo và chia làm hai tiểu ban:

Hội thảo khoa học “Về sự kiện các chiến sĩ cách mạng tổ chức vượt ngục Côn Đảo ngày 12-12-1952” (12/12/2012)

Ngày 12-12-2012, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Ban Liên lạc tù chính trị Côn Đảo tổ chức Hội thảo khoa học “Về sự kiện các chiến sĩ cách mạng tổ chức vượt ngục Côn Đảo ngày 12-12-1952”.

Hội thảo “Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang hiện nay” (12/12/2012)

Nhân dịp kỷ niệm 59 năm ngày thành lập Viện Khoa học xã hội Việt Nam (02/12/1953 – 02/12/2012), ngày 02 tháng 12 năm 2012, tại tỉnh Tuyên Quang, Đảng ủy Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo với chủ đề “Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và tỉnh Tuyên Quang hiện nay”.

Hội thảo khoa học: Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam (11/12/2012)

Ngày 17-11-2012, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Vĩnh Long đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của đồng chí (23/11/1922 - 23/11/2012).

Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không-Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam” (09/12/2012)

Ngày 28-11-2012, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội và Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp Nhà nước:“Chiến thắng Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không - Tầm cao trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam”, nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không.

Tọa đàm khoa học quốc tế: “Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay” (06/12/2012)

Ngày 7-12-2012, tại Hà Nội, Trường Đại học KHXH-ĐHQGHN đã tổ chức Toạ đàm khoa học quốc tế: “Tôn giáo trong xã hội Việt Nam hiện nay”. Hơn 20 báo cáo khoa học đã tập trung xoay quanh nội dung: Các khuynh hướng phát triển của tôn giáo; tác động của kinh tế thị trường và quá trình hội nhập đến tôn giáo Việt Nam hiện nay.

Hội thảo khoa học “Danh nhân Văn hóa Đông các Đại học sĩ Cao Xuân Dục (1842 - 1923)” (06/12/2012)

Ngày 6-12-2012, tại Thành phố Vinh, UBND tỉnh Nghệ An, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Hội Văn nghệ Dân gian Nghệ An đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Danh nhân Văn hóa Đông các Đại học sĩ Cao Xuân Dục (1842 - 1923)”, nhân kỷ niệm lần thứ 170 ngày sinh của ông.

Hội thảo: “Trách nhiệm của trí thức trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập” (06/12/2012)

Ngày 15 tháng 11 năm 2012 Đoàn thanh niên Viện KHXH Việt Nam phối hợp cùng các chi đoàn: Chi đoàn Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Chi đoàn Viện Dân tộc học, Chi đoàn Viện Gia đình và Giới, Chi đoàn Viện Ngôn ngữ học, Chi đoàn Viện Sử học. Tổ chức thành công Hội thảo: “Trách nhiệm của trí thức trẻ đối với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong bối cảnh hội nhập”.

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư: “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững” (03/12/2012)

Trong các ngày từ 26 đến 28-11-2012, tại Hà Nội, Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ tư: “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.