Hội thảo khoa học "Quốc chúa - Bồ tát Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước" (22/08/2011)

Ngày 22-8-2011 tại Tp. Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Viện Nghiên cứu Tôn giáo - Viện KHXH Việt Nam tổ chức hội thảo "Quốc chúa - Bồ tát Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước".

Hội thảo khoa học: “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam” (08/08/2011)

Ngày 8-8-2011 tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam”.

Hội thảo khoa học: “Danh nhân Thiều Thốn và dòng họ Thiều trong lịch sử dân tộc” (19/06/2011)

Nhân kỷ niệm 685 năm sinh Thiều Thốn (1326-2011), ngày 19-6-2011, tại Thanh Hoá, Ban Nghiên cứu và Biên soạn Lịch sử tỉnh Thanh Hoá và Ban Liên lạc họ Thiều Việt Nam đã tổ chức hội thảo Khoa học: “Danh nhân Thiều Thốn và dòng họ Thiều trong lịch sử dân tộc”.

Hội thảo khoa học: “Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại - Những vấn đề lý luận và thực tiễn” (18/06/2011)

Nhân kỷ niệm 86 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2011), ngày 18-6-2011, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Hội thảo khoa học: “Tính chuyên nghiệp của báo chí hiện đại - Những vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tọa đàm khoa học “Đồng chí Hồ Tùng Mậu - Cuộc đời và sự nghiệp” (15/06/2011)

Ngày 15-6-2011, tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các Lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Đồng chí Hồ Tùng Mậu - Cuộc đời và sự nghiệp” nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh của đồng chí Hồ Tùng Mậu (15/6/1896 - 15/6/ 2011).

Hội thảo khoa học: “Thân thế sự nghiệp Tiến sỹ Thân Nhân Trung” (10/06/2011)

Ngày 10-6-2011, tại Bắc Giang, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bắc Giang và Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học “Thân thế, sự nghiệp Tiến sỹ Thân Nhân Trung”.

Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với con đường cứu nước, giải phóng dân tộc” (02/06/2011)

Ngày 2-6-2011, tại Hà Nội, Học viện Kỹ thuật Quân sự đã tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với con đường cứu nước, giải phóng dân tộc”.

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước” (31/05/2011)

Ngày 31-5-2011 tại Tp. Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2011), Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa - Thông tin & Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước".

Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước” (17/05/2011)

Ngày 17-5-2011, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo khoa học “Kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.

Hội thảo khoa học: “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc” (10/05/2011)

Ngày 10-5-2011 tại Hà Nội, Trường Đại học KHXH (ĐHQGHN), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch và Bảo tàng Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Hồ Chí Minh với con đường giải phóng dân tộc”, nhân kỷ niệm 100 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011).

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.