Hội thảo khoa học: "Tế tửu Quốc Tử Giám Trương Công Giai và truyền thống khoa bảng họ Trương Việt Nam”

16/07/2014

Ngày 15 tháng 7 năm 2014, tại Nhà Thái học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám kết hợp cùng Hội đồng Trương tộc Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tế tửu Quốc Tử Giám Trương Công Giai và truyền thống khoa bảng họ Trương Việt Nam”.

                                            

PGS.TS.Nguyễn Đức Nhuệ tham gia đoàn Chủ tịch hội thảo

Tham dự Hội thảo có các nhà nghiên cứu đến từ Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam), Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hà Nội), đại biểu là những nhà quản lý văn hóa, bảo tàng của Hải Dương, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Hà Nam, Ninh Bình cùng đông đảo con cháu dòng họ Trương trong cả nước.

Nội dung của 28 bản tham luận gửi tới Hội thảo đã tập trung làm sáng rõ 3 vấn đề chính: Thứ nhất, là đi sâu nghiên cứu về thân thế, sự nghiệp chính trị của Tế tửu Quốc Tử Giám Trương Công Giai; thứ hai, là tìm hiểu về truyền thống khoa bảng của các danh nhân họ Trương và thứ ba là mong muốn, nguyện vọng của các thế hệ con cháu họ Trương ngày nay nhằm trao truyền và phát huy truyền thống hiếu học của cha ông.

                                        

Toàn cảnh hội thảo

Thành công của buổi Hội thảo này không những là hành động thiết thực để kỷ niệm 350 năm ngày sinh Tế tửu Quốc Tử Giám Trương Công Giai (1665 - 2015) mà còn là dịp để hậu thế đánh giá và ghi nhận những đóng góp to lớn của các danh nhân dòng họ Trương đối với truyền thống khoa bảng của nước ta nói riêng, đối với lịch sử của dân tộc ta nói chung./.

                                                                                                     Q.C

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.