Hội thảo khoa học “Trường Quốc Tử giám Thăng Long với các trung tâm giáo dục Nho học Việt Nam”

04/05/2012

Ngày 4-5-2012, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám Hà Nội, Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức Hội thảo khoa học:“Trường Quốc Tử giám Thăng Long với các trung tâm giáo dục Nho học Việt Nam”. Hội thảo đã nhận được 23 báo cáo, tập trung làm rõ hai nội dung chính: Hoạt động, vai trò và mối liên hệ giữa Trường Quốc Tử Giám với một số trung tâm giáo dục Nho học truyền thống như Nghệ An, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Dương...  hiện trạng và phương hướng bảo tồn các di sản Nho học, di sản Hán Nôm tại một số địa phương. Hội thảo đã khẳng định Quốc Tử Giám Hà Nội từng là trung tâm giáo dục Nho học hàng đầu của đất nước trong suốt một thời gian dài của lịch sử dân tộc. 

Tiến Đức

Giáo sư Văn Tạo (1926 - 2017) (12/04/2017)

Giáo sư Văn Tạo, tên thật là Nguyễn Xuân Đào, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1926, tại La Tỉnh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, công tác ở Ban Văn Sử Địa từ ngày 8 tháng 12 năm 1953 đến năm 1960, ở Viện Sử học từ năm 1960 đến tháng 12 năm 1999 nghỉ hưu. Công tác Đảng từ năm 1953, Đảng ủy viên Đảng ủy Ủy ban Khoa học Nhà nước (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 1959-1960.